โครงการอบรมยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

O-NET,B-NET

มมร.วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น

 


1080572829028924.jpeg

1606319873606.jpg

1606319875364.jpg

1606319876980.jpg

1606319879232.jpg

1606319881092.jpg

1606320213439.jpg

1606320215249.jpg

1606320217261.jpg

1606320219144.jpg

1947646692042404.jpeg

20201123_093716.jpg

20201123_093815.jpg

20201123_093817.jpg

20201123_135937.jpg

3735663666457541.jpeg

419128379464293.jpeg

781064302444872.jpeg

840643266685536.jpeg