พิธีปัจฉิมนิเทศ

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓


IMG_1583226596939.jpg

IMG_1583226601721.jpg

IMG_1583226607259.jpg

IMG_1583226609627.jpg

IMG_1583226613007.jpg

IMG_1583226618070.jpg

IMG_1583226622982.jpg

IMG_1583226625834.jpg

IMG_1583226628626.jpg

IMG_1583226631261.jpg

IMG_1583226633888.jpg

IMG_1583226636175.jpg

IMG_1583226638856.jpg

IMG_1583226641364.jpg

IMG_1583226643706.jpg

IMG_1583226646217.jpg

IMG_1583226648583.jpg

IMG_1583226650776.jpg

IMG_1583226653517.jpg

IMG_1583226656010.jpg

IMG_1583226658528.jpg

IMG_1583226661370.jpg

IMG_1583226663615.jpg

IMG_1583226666317.jpg

IMG_1583226668239.jpg

IMG_1583226670821.jpg

IMG_1583226672997.jpg

IMG_1583226674928.jpg

IMG_1583226676997.jpg

IMG_1583226678983.jpg

IMG_1583226680935.jpg

IMG_1583226682933.jpg

IMG_1583226685383.jpg

IMG_1583226687395.jpg

IMG_1583226689452.jpg

IMG_1583226692076.jpg

IMG_1583226694029.jpg

IMG_1583226696112.jpg

IMG_1583226702661.jpg

IMG_1583226704673.jpg

IMG_1583226707198.jpg

IMG_1583226709196.jpg

IMG_1583226711760.jpg

IMG_1583226713788.jpg

IMG_1583226716171.jpg

IMG_1583226718474.jpg

IMG_1583226720354.jpg

IMG_1583226722278.jpg

IMG_1583226724339.jpg

IMG_1583226726295.jpg

IMG_1583226728948.jpg

IMG_1583226730691.jpg

IMG_1583226733272.jpg

IMG_1583226735378.jpg

IMG_1583226737242.jpg

IMG_1583226739091.jpg

IMG_1583226741543.jpg

IMG_1583226743543.jpg

IMG_1583226745592.jpg

IMG_1583226748835.jpg

IMG_1583226750819.jpg

IMG_1583226753343.jpg

IMG_1583226755394.jpg

IMG_1583226757383.jpg

IMG_1583226765096.jpg

IMG_1583226767506.jpg

IMG_1583226770090.jpg

IMG_1583226772517.jpg

IMG_1583226775114.jpg

IMG_1583226777246.jpg

IMG_1583226779363.jpg

IMG_1583226781847.jpg

IMG_1583226785015.jpg

IMG_1583226789136.jpg

IMG_1583226792508.jpg

IMG_1583226795037.jpg

IMG_1583226797196.jpg

IMG_1583226799372.jpg

IMG_1583226801470.jpg

IMG_1583226803393.jpg

IMG_1583226807758.jpg

IMG_1583226809934.jpg

IMG_1583226812168.jpg

IMG_1583226815427.jpg

IMG_1583226818042.jpg

IMG_1583226823372.jpg

IMG_1583226834270.jpg

IMG_1583226839928.jpg

IMG_1583226842141.jpg

IMG_1583226844895.jpg

IMG_1583226847134.jpg

IMG_1583226850307.jpg

IMG_1583226852649.jpg

IMG_1583226855281.jpg

IMG_1583226857446.jpg

IMG_1583226861150.jpg

IMG_1583226863853.jpg

IMG_1583226866250.jpg

IMG_1583226868514.jpg

IMG_1583226870757.jpg

IMG_1583226872800.jpg

IMG_1583226877185.jpg

IMG_1583226881693.jpg

IMG_1583226886654.jpg

IMG_1583226888914.jpg

IMG_1583226892663.jpg

IMG_1583226895990.jpg

IMG_1583226898422.jpg

IMG_1583226900845.jpg

IMG_1583226902967.jpg

IMG_1583226905134.jpg

IMG_1583226907275.jpg

IMG_1583226909699.jpg

IMG_1583226912381.jpg

IMG_1583226914715.jpg

IMG_1583226917071.jpg

IMG_1583226919506.jpg

IMG_1583226921683.jpg

IMG_1583226923834.jpg

IMG_1583226925789.jpg

IMG_1583226927910.jpg

IMG_1583226932212.jpg

IMG_1583226935200.jpg

IMG_1583226940384.jpg

IMG_1583226942718.jpg

IMG_1583226950367.jpg

IMG_1583226982019.jpg

IMG_1583226985203.jpg

IMG_1583226995997.jpg

IMG_1583227005081.jpg

IMG_1583227007228.jpg

IMG_1583227009774.jpg

IMG_1583227012803.jpg

IMG_1583227017606.jpg

IMG_1583227026900.jpg

<back>