พิธีมอบผ้าไตรพิธีไหว้ครู

ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา


1596014572789.jpg

1596014575627.jpg

1596014578920.jpg

1596014582573.jpg

1596014585233.jpg

1596014588400.jpg

1596014590893.jpg

1596014595796.jpg

1596014597732.jpg

1596038301993.jpg

1596038305782.jpg

1596038311032.jpg

1596038314712.jpg

1596038320631.jpg

IMG_1596038248094.jpg

IMG_1596038250513.jpg

IMG_1596038255173.jpg

IMG_1596038260164.jpg

IMG_1596038262582.jpg

IMG_1596038267611.jpg

IMG_1596038272452.jpg

IMG_1596038277081.jpg

IMG_1596038281862.jpg

IMG_1596038285323.jpg

IMG_1596038295033.jpg

IMG_1596038297303.jpg

IMG_1596038326088.jpg

IMG_1596038329269.jpg

<back>