บรรยากาศการสอบโอเน็ต ชั้น ม.๓

สนามสอบโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

วันที่ ๑๓ มี.ค.๖๔


16175184340037536.jpg

16175184375449046.jpg

16175184410197745.jpg

16175184446598455.jpg

16175184492232475.jpg

16175185294385894.jpg

16175185335489800.jpg

16175185377734701.jpg

16175185427252352.jpg

16175185463857508.jpg

16175185505979846.jpg

16175185552611556.jpg

16175185616578023.jpg

16175185653266370.jpg

16175185693275880.jpg

<back>