พิธีมอบประกาศนียบัตร

ผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.๓,๖

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

 


IMG_1617631100262.jpg

IMG_1617631103836.jpg

IMG_1617631108241.jpg

IMG_1617631127934.jpg

IMG_1617631131155.jpg

IMG_1617631137363.jpg

IMG_1617631141634.jpg

IMG_1617631151344.jpg

IMG_1617631156132.jpg

IMG_1617631159920.jpg

IMG_1617631163125.jpg

IMG_1617631166929.jpg

IMG_1617631169383.jpg

IMG_1617631172390.jpg

IMG_1617631185383.jpg

IMG_1617631188528.jpg

IMG_1617631191659.jpg

IMG_1617631268029.jpg

IMG_1617631270429.jpg

IMG_1617631273164.jpg

IMG_1617631296567.jpg

IMG_1617631302046.jpg

IMG_1617631305652.jpg

IMG_1617631313140.jpg

IMG_1617631316145.jpg

IMG_1617631319563.jpg

IMG_1617631325766.jpg

IMG_1617631328493.jpg

IMG_1617631333031.jpg

IMG_1617631337116.jpg

IMG_1617631342628.jpg

IMG_1617631364405.jpg

IMG_1617631393466.jpg

IMG_1617631396331.jpg

IMG_1617631400767.jpg

IMG_1617631419594.jpg

IMG_1617631437957.jpg

IMG_1617631443627.jpg

IMG_1617631446658.jpg

IMG_1617631450568.jpg

IMG_1617631458252.jpg

IMG_1617631461344.jpg

IMG_1617631466476.jpg

IMG_1617631474012.jpg

IMG_1617631477894.jpg

IMG_1617631481740.jpg

IMG_1617631529918.jpg

IMG_1617631532682.jpg

IMG_1617631538502.jpg

IMG_1617631545697.jpg

IMG_1617631608942.jpg

IMG_1617631616352.jpg

IMG_1617631620025.jpg

IMG_1617631631722.jpg

IMG_1617631680589.jpg

IMG_1617631684963.jpg

IMG_1617631695873.jpg

IMG_1617631711275.jpg

<back>