พิธีปฐมนิเทศ

ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

 


IMG_1623652272620.jpg

IMG_1623652276171.jpg

IMG_1623652278350.jpg

IMG_1623652281207.jpg

IMG_1623652299299.jpg

IMG_1623652313732.jpg

IMG_1623652324499.jpg

IMG_1623652327491.jpg

IMG_1623652342372.jpg

IMG_1623652344817.jpg

IMG_1623652347764.jpg

IMG_1623652350118.jpg

IMG_1623652352621.jpg

IMG_1623652355189.jpg

IMG_1623652359454.jpg

IMG_1623652376801.jpg

IMG_1623652393414.jpg

IMG_1623652398968.jpg

IMG_1623652401583.jpg

IMG_1623652404271.jpg

IMG_1623652411681.jpg

IMG_1623652415441.jpg

IMG_1623652419290.jpg

IMG_1623652436059.jpg

IMG_1623652466837.jpg

IMG_1623652468766.jpg

IMG_1623652471174.jpg

IMG_1623652473847.jpg

IMG_1623652478221.jpg

IMG_1623652480415.jpg

IMG_1623652482743.jpg

IMG_1623652484817.jpg

IMG_1623652492350.jpg

IMG_1623652499316.jpg

IMG_1623652502222.jpg

IMG_1623652513603.jpg

IMG_1623652516436.jpg

IMG_1623652518718.jpg

IMG_1623652521315.jpg

IMG_1623652525007.jpg

IMG_1623652527959.jpg

IMG_1623652531813.jpg

IMG_1623652540126.jpg

IMG_1623652542737.jpg

IMG_1623652547105.jpg

IMG_1623652549695.jpg

IMG_1623652553296.jpg

IMG_1623652558528.jpg

IMG_1623652571106.jpg

IMG_1623652581958.jpg

IMG_1623652584430.jpg

IMG_1623652588783.jpg

IMG_1623652594835.jpg

IMG_1623652607701.jpg

IMG_1623652610041.jpg

IMG_1623652615168.jpg

IMG_1623652622613.jpg

IMG_1623652624877.jpg

IMG_1623652627804.jpg

IMG_1623652631614.jpg

IMG_1623652634062.jpg

IMG_1623652637297.jpg

IMG_1623652639812.jpg

IMG_1623652650147.jpg

IMG_1623652658493.jpg

IMG_1623652661324.jpg

IMG_1623652664214.jpg

IMG_1623652669685.jpg

IMG_1623652673176.jpg

IMG_1623652707771.jpg

IMG_1623652713357.jpg

IMG_1623652721453.jpg

IMG_1623652746477.jpg

IMG_1623652770962.jpg

IMG_1623652794685.jpg

IMG_1623652824699.jpg

IMG_1623652827345.jpg

IMG_1623652829929.jpg

IMG_1623652832966.jpg

IMG_1623652835561.jpg

IMG_1623652840369.jpg

IMG_1623652847409.jpg

IMG_1623652850606.jpg

IMG_1623652878781.jpg

IMG_1623652893423.jpg

IMG_1623652899614.jpg

IMG_1623652905336.jpg

IMG_1623652912934.jpg

IMG_1623652915463.jpg

IMG_1623652925157.jpg

<back>