สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น

ร่วมกับสำนักงานเขตการศึกษา เขต ๗

ตรวจเยี่ยมนิเทศ


IMG_1666794790941.jpg

IMG_1666794800743.jpg

IMG_1666794807904.jpg

IMG_1666794811077.jpg

IMG_1666794814288.jpg

IMG_1666794819540.jpg

IMG_1666794822160.jpg

IMG_1666794826505.jpg

IMG_1666794834703.jpg

IMG_1666794840085.jpg

IMG_1666794842606.jpg

IMG_1666794845671.jpg

IMG_1666794850674.jpg

IMG_1666794862126.jpg

IMG_1666794874368.jpg

<back>