ศูนย์อนามัยที่ ๗ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนา

มาถวายความรู้และอุปกรณ์ทำความสะอาด covid19

ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา


IMG_1641369933764.jpg

IMG_1641369936009.jpg

IMG_1641369938007.jpg

IMG_1641369940223.jpg

IMG_1641369942256.jpg

IMG_1641369944641.jpg

IMG_1641369948042.jpg

IMG_1641369951512.jpg

IMG_1641369954243.jpg

IMG_1641369958777.jpg

IMG_1641369962889.jpg

IMG_1641369965798.jpg

IMG_1641369978390.jpg

IMG_1641369984887.jpg

IMG_1641369996409.jpg

IMG_1641370003924.jpg

IMG_1641370007966.jpg

IMG_1641370012544.jpg

IMG_1641370058081.jpg

IMG_1641370063955.jpg

IMG_1641370068759.jpg

IMG_1641370072962.jpg

IMG_1641370077128.jpg

IMG_1641370080656.jpg

IMG_1641370090751.jpg

<back>