งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยขอนแก่น


IMG_1666794492463.jpg

IMG_1666794494731.jpg

IMG_1666794497312.jpg

IMG_1666794503499.jpg

IMG_1666794506299.jpg

IMG_1666794510552.jpg

IMG_1666794513628.jpg

IMG_1666794517588.jpg

IMG_1666794521828.jpg

IMG_1666794524718.jpg

IMG_1666794527496.jpg

IMG_1666794530031.jpg

IMG_1666794532976.jpg

IMG_1666794537168.jpg

IMG_1666794539916.jpg

IMG_1666794547051.jpg

IMG_1666794549534.jpg

IMG_1666794558123.jpg

IMG_1666794567092.jpg

IMG_1666794573871.jpg

<back>