พิธีปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

มอบทุนการศึกษา,อุปกรณ์การศึกษา

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

IMG_1652929283761.jpg

IMG_1652929286846.jpg

IMG_1652929289155.jpg

IMG_1652929292199.jpg

IMG_1652929294717.jpg

IMG_1652929296969.jpg

IMG_1652929299205.jpg

IMG_1652929301803.jpg

IMG_1652929304461.jpg

IMG_1652929309836.jpg

IMG_1652929314377.jpg

IMG_1652929320339.jpg

IMG_1652929323012.jpg

IMG_1652929325441.jpg

IMG_1652929334125.jpg

IMG_1652929336675.jpg

IMG_1652929339160.jpg

IMG_1652929341708.jpg

IMG_1652929344450.jpg

IMG_1652929350993.jpg

IMG_1652929353193.jpg

IMG_1652929355361.jpg

IMG_1652929357760.jpg

IMG_1652929360296.jpg

IMG_1652929362727.jpg

IMG_1652929365063.jpg

IMG_1652929367725.jpg

IMG_1652929376033.jpg

IMG_1652929378189.jpg

IMG_1652929384097.jpg

IMG_1652929386486.jpg

IMG_1652929389210.jpg

IMG_1652929396037.jpg

IMG_1652929398319.jpg

IMG_1652929400803.jpg

IMG_1652929403445.jpg

IMG_1652929406633.jpg

IMG_1652929411619.jpg

IMG_1652929422156.jpg

IMG_1652929429991.jpg

IMG_1652929432247.jpg

IMG_1652929440418.jpg

IMG_1652929446421.jpg

IMG_1652929449642.jpg

IMG_1652929452277.jpg

IMG_1652929455027.jpg

IMG_1652929457833.jpg

IMG_1652929460553.jpg

IMG_1652929463435.jpg

IMG_1652929472950.jpg

IMG_1652929479452.jpg

IMG_1652929482006.jpg

IMG_1652929495648.jpg

IMG_1652929507044.jpg

<back>