เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา

เพื่อถวายพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

 


1178568113090830-vert.jpg

1181972355791631-vert.jpg

1190716768466573-vert.jpg

1193280404949867-vert.jpg

1197492864494354-vert.jpg

1208705686408562-vert.jpg

1215877885676520-vert.jpg

1277763409739232-vert.jpg

1319788358594457-vert.jpg

1345668249530291-vert.jpg

496242912358986-vert.jpg

543485227632495-vert.jpg

546648680396687-vert.jpg

549509740058799-vert.jpg

636964814829111-vert.jpg

649087223568234-vert.jpg

656382929522096-vert.jpg

663965322123709-vert.jpg

679495727232552-vert.jpg

688684839545230-vert.jpg

691466055918537-vert.jpg

697654898558600-vert.jpg

730989331288006-vert.jpg

732535294869381-vert.jpg

976274493343988-vert.jpg

<back>