พิธีมอบทุนการศึกษาแก่ศิษย์เก่า

๑๐สิงหาคม ๒๕๖๕

โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา


IMG_1666794702626.jpg

IMG_1666794705427.jpg

IMG_1666794711609.jpg

IMG_1666794718376.jpg

IMG_1666794721576.jpg

IMG_1666794724638.jpg

IMG_1666794730721.jpg

IMG_1666794733634.jpg

IMG_1666794749485.jpg

IMG_1666794756002.jpg

IMG_1666794760830.jpg

IMG_1666794765178.jpg

IMG_1666794768460.jpg

IMG_1666794771180.jpg

IMG_1666794774363.jpg

<back>