มหกรรมคุณธรรม นำการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ ๑๖

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๒๔-๒๕ ธ.ค.๖๔

มจร.ขก.


IMG_1640943629227.jpg

IMG_1640943632284.jpg

IMG_1640943634498.jpg

IMG_1640943636695.jpg

IMG_1640943639034.jpg

IMG_1640943641327.jpg

IMG_1640943643511.jpg

IMG_1640943646236.jpg

IMG_1640943650944.jpg

IMG_1640943653472.jpg

IMG_1640943658380.jpg

IMG_1640943661168.jpg

IMG_1640943678502.jpg

IMG_1640943680943.jpg

IMG_1640943682977.jpg

IMG_1640943685149.jpg

IMG_1640943687104.jpg

IMG_1640943689136.jpg

IMG_1640943691067.jpg

IMG_1640943693036.jpg

IMG_1640943695323.jpg

IMG_1640943698150.jpg

IMG_1640943702619.jpg

IMG_1640943706771.jpg

IMG_1640943709523.jpg

IMG_1640943712017.jpg

IMG_1640943715653.jpg

IMG_1640943718395.jpg

IMG_1640943720957.jpg

IMG_1640943723588.jpg

IMG_1640943726053.jpg

IMG_1640943728555.jpg

IMG_1640943733348.jpg

IMG_1640943736932.jpg

IMG_1640943739826.jpg

IMG_1640943743165.jpg

IMG_1640943746234.jpg

IMG_1640943750349.jpg

IMG_1640943752440.jpg

IMG_1640943755305.jpg

IMG_1640943757949.jpg

IMG_1640943762787.jpg

IMG_1640943766077.jpg

IMG_1640943769540.jpg

IMG_1640943776324.jpg

IMG_1640943780370.jpg

IMG_1640943786429.jpg

IMG_1640943808683.jpg

IMG_1640943815021.jpg

IMG_1640943818033.jpg

IMG_1640943822368.jpg

IMG_1640943832981.jpg

IMG_1640943836892.jpg

IMG_1640943840944.jpg

IMG_1640943843299.jpg

IMG_1640943850809.jpg

IMG_1640943858123.jpg

IMG_1640943869408.jpg

IMG_1640943901560.jpg

IMG_1640943905352.jpg

<back>