พิธีมอบของใช้นักเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕


IMG_1666794292767.jpg

IMG_1666794296547.jpg

IMG_1666794300120.jpg

IMG_1666794303435.jpg

IMG_1666794310782.jpg

IMG_1666794313948.jpg

IMG_1666794318333.jpg

IMG_1666794323777.jpg

IMG_1666794326175.jpg

IMG_1666794330005.jpg

IMG_1666794333845.jpg

IMG_1666794337339.jpg

IMG_1666794340463.jpg

IMG_1666794343265.jpg

IMG_1666794345981.jpg

IMG_1666794348473.jpg

IMG_1666794367174.jpg

IMG_1666794379342.jpg

IMG_1666794381629.jpg

IMG_1666794384794.jpg

IMG_1666794389180.jpg

IMG_1666794393949.jpg

IMG_1666794401594.jpg

IMG_1666794413811.jpg

IMG_1666794423361.jpg

IMG_1666794426188.jpg

IMG_1666794433175.jpg

IMG_1666794439144.jpg

IMG_1666794443802.jpg

IMG_1666794450512.jpg

IMG_1666794453773.jpg

IMG_1666794456875.jpg

IMG_1666794462317.jpg

IMG_1666794465967.jpg

IMG_1666794474689.jpg

<back>