สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ขอนแก่น

ร่วมกับสำนักงานเขต ๗ เข้าตรวจเยี่ยมนักเรียน

๒ มิ.ย.๖๕


IMG_1655381507715.jpg

IMG_1655381510165.jpg

IMG_1655381512604.jpg

IMG_1655381515011.jpg

IMG_1655381517298.jpg

IMG_1655381519679.jpg

IMG_1655381523839.jpg

IMG_1655381526868.jpg

IMG_1655381530021.jpg

IMG_1655381532744.jpg

IMG_1655381535818.jpg

IMG_1655381543504.jpg

IMG_1655381548844.jpg

IMG_1655381551755.jpg

IMG_1655381558089.jpg

IMG_1655381563128.jpg

IMG_1655381567905.jpg

IMG_1655381571083.jpg

IMG_1655381581357.jpg

IMG_1655381588536.jpg

<back>