วิทยาลัยบรมชนนีได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน

โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

๙-๑๐ มิ.ย.๖๕


IMG_1655381124731.jpg

IMG_1655381128559.jpg

IMG_1655381132683.jpg

IMG_1655381135030.jpg

IMG_1655381137562.jpg

IMG_1655381144812.jpg

IMG_1655381147714.jpg

IMG_1655381155270.jpg

IMG_1655381159814.jpg

IMG_1655381167162.jpg

IMG_1655381181210.jpg

IMG_1655381183414.jpg

IMG_1655381194264.jpg

IMG_1655381199645.jpg

IMG_1655381219481.jpg

IMG_1655381228145.jpg

IMG_1655381236511.jpg

IMG_1655381252559.jpg

IMG_1655381257585.jpg

IMG_1655381267506.jpg

IMG_1655381272773.jpg

IMG_1655381298276.jpg

IMG_1655381320485.jpg

IMG_1655381350990.jpg

IMG_1655381360717.jpg

IMG_1655381372864.jpg

IMG_1655381396442.jpg

IMG_1655381411497.jpg

IMG_1655381474759.jpg

IMG_1655381480315.jpg

<back>