กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

๒ มิ.ย.๖๕

ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา


IMG_1655381630778.jpg

IMG_1655381633180.jpg

IMG_1655381635576.jpg

IMG_1655381637925.jpg

IMG_1655381642341.jpg

IMG_1655381644735.jpg

IMG_1655381647542.jpg

IMG_1655381650233.jpg

IMG_1655381653135.jpg

IMG_1655381656206.jpg

IMG_1655381661179.jpg

IMG_1655381675917.jpg

IMG_1655381678199.jpg

IMG_1655381680750.jpg

IMG_1655381690905.jpg

IMG_1655381693512.jpg

IMG_1655381696217.jpg

IMG_1655381698489.jpg

IMG_1655381700546.jpg

IMG_1655381702918.jpg

IMG_1655381705668.jpg

IMG_1655381708074.jpg

IMG_1655381710438.jpg

IMG_1655381717304.jpg

IMG_1655381719918.jpg

IMG_1655381722895.jpg

IMG_1655381727720.jpg

IMG_1655381732590.jpg

IMG_1655381737153.jpg

IMG_1655381745589.jpg

IMG_1655381752019.jpg

IMG_1655381755351.jpg

IMG_1655381761813.jpg

IMG_1655381764350.jpg

IMG_1655381766990.jpg

IMG_1655381770209.jpg

IMG_1655381775825.jpg

IMG_1655381778417.jpg

<back>