พิธีไหว้ครู บูรพาจารย์ และมอบผ้าไตรจีวร

๑๖ มิ.ย.๒๕๖๕

โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา


IMG_1655380342881.jpg

IMG_1655380347028.jpg

IMG_1655380352879.jpg

IMG_1655380355562.jpg

IMG_1655380366273.jpg

IMG_1655380381902.jpg

IMG_1655380386561.jpg

IMG_1655380390257.jpg

IMG_1655380393424.jpg

IMG_1655380414170.jpg

IMG_1655380434040.jpg

IMG_1655380437945.jpg

IMG_1655380452188.jpg

IMG_1655380457263.jpg

IMG_1655380481813.jpg

IMG_1655380574692.jpg

IMG_1655380580960.jpg

IMG_1655380586164.jpg

IMG_1655380618981.jpg

IMG_1655380637910.jpg

IMG_1655380643754.jpg

IMG_1655380654302.jpg

IMG_1655380669365.jpg

IMG_1655380672229.jpg

IMG_1655380677964.jpg

IMG_1655380715062.jpg

IMG_1655380726165.jpg

IMG_1655380730480.jpg

IMG_1655380734200.jpg

IMG_1655380743048.jpg

IMG_1655380746187.jpg

IMG_1655380753722.jpg

IMG_1655380758054.jpg

IMG_1655380760855.jpg

IMG_1655380787041.jpg

IMG_1655380799484.jpg

IMG_1655380804572.jpg

IMG_1655380808713.jpg

IMG_1655380812705.jpg

IMG_1655380821294.jpg

IMG_1655380831633.jpg

IMG_1655380834270.jpg

IMG_1655380838811.jpg

IMG_1655380841673.jpg

IMG_1655380844948.jpg

IMG_1655380850399.jpg

IMG_1655380853592.jpg

IMG_1655380882213.jpg

IMG_1655380897560.jpg

IMG_1655380905848.jpg

IMG_1655380934619.jpg

IMG_1655380951277.jpg

IMG_1655381012644.jpg

IMG_1655381020290.jpg

<back>