การสอบ O-NET ชั้น ม.๓

วันที่ ๑๒ ก.พ.๒๕๖๖

สนามสอบโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา


1676212307780 (Medium).jpg

1676212308074 (Medium).jpg

1676212308147 (Medium).jpg

1676212308226 (Medium).jpg

1676212308297 (Medium).jpg

1676212308373 (Medium).jpg

1676212308467 (Medium).jpg

1676212308540 (Medium).jpg

1676212308609 (Medium).jpg

1676212308679 (Medium).jpg

1676212317525 (Medium).jpg

1676212317650 (Medium).jpg

1676212317734 (Medium).jpg

1676212317811 (Medium).jpg

1676212317895 (Medium).jpg

<back>