พิธีปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ม.๓ และ ม.๖

ณ โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา


IMG_1678451307102.jpg

IMG_1678451309395.jpg

IMG_1678451311694.jpg

IMG_1678451318694.jpg

IMG_1678451325446.jpg

IMG_1678451330276.jpg

IMG_1678451337117.jpg

IMG_1678451339681.jpg

IMG_1678451342273.jpg

IMG_1678451345037.jpg

IMG_1678451347736.jpg

IMG_1678451360940.jpg

IMG_1678451366941.jpg

IMG_1678451369728.jpg

IMG_1678451374127.jpg

IMG_1678451380118.jpg

IMG_1678451387468.jpg

IMG_1678451395769.jpg

IMG_1678451398802.jpg

IMG_1678451402492.jpg

IMG_1678451409121.jpg

IMG_1678451415680.jpg

IMG_1678451418715.jpg

IMG_1678451421401.jpg

IMG_1678451424338.jpg

IMG_1678451428910.jpg

IMG_1678451434688.jpg

IMG_1678451446295.jpg

IMG_1678451449734.jpg

IMG_1678451452819.jpg

IMG_1678451459238.jpg

IMG_1678451461735.jpg

IMG_1678451466834.jpg

IMG_1678451469796.jpg

IMG_1678451476229.jpg

IMG_1678451482550.jpg

IMG_1678451506253.jpg

IMG_1678451515962.jpg

IMG_1678451521726.jpg

IMG_1678451524698.jpg

IMG_1678451528049.jpg

IMG_1678451719582.jpg

IMG_1678451723535.jpg

IMG_1678451730403.jpg

IMG_1678451733797.jpg

IMG_1678451737147.jpg

IMG_1678451742596.jpg

IMG_1678451745611.jpg

IMG_1678451753696.jpg

IMG_1678451756919.jpg

IMG_1678451762558.jpg

IMG_1678451766129.jpg

IMG_1678451771235.jpg

IMG_1678451782556.jpg

IMG_1678451786373.jpg

IMG_1678451797459.jpg

IMG_1678451802224.jpg

IMG_1678451807127.jpg

IMG_1678451815967.jpg

IMG_1678451820511.jpg

IMG_1678451837165.jpg

IMG_1678451843116.jpg

IMG_1678451848742.jpg

IMG_1678451851859.jpg

IMG_1678451855681.jpg

<back>