พิธีปฐมนิเทศ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖


IMG_1684155025032 (1).jpg

IMG_1684155025032 (10).jpg

IMG_1684155025032 (11).jpg

IMG_1684155025032 (12).jpg

IMG_1684155025032 (13).jpg

IMG_1684155025032 (14).jpg

IMG_1684155025032 (15).jpg

IMG_1684155025032 (16).jpg

IMG_1684155025032 (17).jpg

IMG_1684155025032 (18).jpg

IMG_1684155025032 (19).jpg

IMG_1684155025032 (2).jpg

IMG_1684155025032 (20).jpg

IMG_1684155025032 (21).jpg

IMG_1684155025032 (22).jpg

IMG_1684155025032 (23).jpg

IMG_1684155025032 (24).jpg

IMG_1684155025032 (25).jpg

IMG_1684155025032 (26).jpg

IMG_1684155025032 (27).jpg

IMG_1684155025032 (28).jpg

IMG_1684155025032 (3).jpg

IMG_1684155025032 (30).jpg

IMG_1684155025032 (31).jpg

IMG_1684155025032 (32).jpg

IMG_1684155025032 (33).jpg

IMG_1684155025032 (34).jpg

IMG_1684155025032 (37).jpg

IMG_1684155025032 (38).jpg

IMG_1684155025032 (39).jpg

IMG_1684155025032 (4).jpg

IMG_1684155025032 (40).jpg

IMG_1684155025032 (41).jpg

IMG_1684155025032 (42).jpg

IMG_1684155025032 (43).jpg

IMG_1684155025032 (44).jpg

IMG_1684155025032 (45).jpg

IMG_1684155025032 (47).jpg

IMG_1684155025032 (48).jpg

IMG_1684155025032 (49).jpg

IMG_1684155025032 (5).jpg

IMG_1684155025032 (50).jpg

IMG_1684155025032 (53).jpg

IMG_1684155025032 (54).jpg

IMG_1684155025032 (55).jpg

IMG_1684155025032 (56).jpg

IMG_1684155025032 (6).jpg

IMG_1684155025032 (7).jpg

IMG_1684155025032 (8).jpg

IMG_1684155025032 (9).jpg

<back>