โครงการทัศนศึกษา

ระดับชั้น ม.ต้น

วันที่ ๑๒ ม.ค.๒๕๖๖


IMG_1676210706866.jpg

IMG_1676210712278.jpg

IMG_1676210715388.jpg

IMG_1676210725555.jpg

IMG_1676210729205.jpg

IMG_1676210737651.jpg

IMG_1676210746176.jpg

IMG_1676210750903.jpg

IMG_1676210759341.jpg

IMG_1676210773774.jpg

IMG_1676210782169.jpg

IMG_1676210791331.jpg

IMG_1676210800461.jpg

IMG_1676210816513.jpg

IMG_1676210829503.jpg

IMG_1676210850458.jpg

IMG_1676210858666.jpg

IMG_1676210869060.jpg

IMG_1676210873409.jpg

IMG_1676210876688.jpg

IMG_1676210885427.jpg

IMG_1676210889328.jpg

IMG_1676210896178.jpg

IMG_1676210914301.jpg

<back>