โครงการทัศนศึกษา

ระดับชั้นม.ปลาย

วันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๖


IMG_1676209931703.jpg

IMG_1676209934202.jpg

IMG_1676209939355.jpg

IMG_1676209941947.jpg

IMG_1676209944441.jpg

IMG_1676209947058.jpg

IMG_1676209950385.jpg

IMG_1676209953814.jpg

IMG_1676209958607.jpg

IMG_1676209965606.jpg

IMG_1676209968758.jpg

IMG_1676209971241.jpg

IMG_1676209976591.jpg

IMG_1676209978718.jpg

IMG_1676209981162.jpg

IMG_1676209984561.jpg

IMG_1676209987258.jpg

IMG_1676209994664.jpg

IMG_1676209996814.jpg

IMG_1676210005182.jpg

IMG_1676210007606.jpg

IMG_1676210011497.jpg

IMG_1676210018083.jpg

IMG_1676210023369.jpg

IMG_1676210028300.jpg

IMG_1676210039215.jpg

IMG_1676210041854.jpg

IMG_1676210044455.jpg

IMG_1676210048567.jpg

IMG_1676210057938.jpg

IMG_1676210060286.jpg

IMG_1676210062772.jpg

IMG_1676210066490.jpg

IMG_1676210069305.jpg

IMG_1676210072836.jpg

IMG_1676210075205.jpg

IMG_1676210079772.jpg

IMG_1676210082032.jpg

IMG_1676210087391.jpg

IMG_1676210089659.jpg

<back>