การประชุมชี้แจง

"การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์"

วันที่ ๙-๑๑ มิ.ย.๕๖ ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร


IMG_7913_resize.JPG

IMG_7915_resize.JPG

IMG_7919_resize.JPG

IMG_7923_resize.JPG

IMG_7924_resize.JPG

IMG_7925_resize.JPG

IMG_7926_resize.JPG

IMG_7928_resize.JPG

IMG_7929_resize.JPG

IMG_7930_resize.JPG

IMG_7931_resize.JPG

IMG_7933_resize.JPG

IMG_7935_resize.JPG

IMG_7937_resize.JPG

IMG_7941_resize.JPG

IMG_7942_resize.JPG

IMG_7943_resize.JPG

IMG_7944_resize.JPG

IMG_7945_resize.JPG

IMG_7948_resize.JPG

IMG_7950_resize.JPG

IMG_7952_resize.JPG

IMG_7954_resize.JPG

IMG_7955_resize.JPG

IMG_7956_resize.JPG

IMG_7957_resize.JPG

IMG_7960_resize.JPG

IMG_7961_resize.JPG

IMG_7962_resize.JPG

IMG_7967_resize.JPG

IMG_7968_resize.JPG

IMG_7970_resize.JPG

IMG_7971_resize.JPG

IMG_7972_resize.JPG

IMG_7973_resize.JPG

IMG_7974_resize.JPG

IMG_7975_resize.JPG

IMG_7976_resize.JPG

IMG_7977_resize.JPG

IMG_7978_resize.JPG

IMG_7980_resize.JPG

IMG_7982_resize.JPG

IMG_7983_resize.JPG

IMG_7984_resize.JPG

IMG_7985_resize.JPG

IMG_7987_resize.JPG

IMG_7988_resize.JPG

IMG_7991_resize.JPG

IMG_7992_resize.JPG

IMG_7993_resize.JPG

IMG_7994_resize.JPG

IMG_7995_resize.JPG

IMG_7996_resize.JPG

IMG_7997_resize.JPG

IMG_7998_resize.JPG

IMG_8006_resize.JPG

IMG_8008_resize.JPG

IMG_8013_resize.JPG

IMG_8015_resize.JPG

IMG_8018_resize.JPG

IMG_8019_resize.JPG

IMG_8020_resize.JPG

IMG_8028_resize.JPG

IMG_8029_resize.JPG

IMG_8030_resize.JPG

IMG_8031_resize.JPG

IMG_8032_resize.JPG

IMG_8034_resize.JPG

IMG_8035_resize.JPG

IMG_8036_resize.JPG

IMG_8037_resize.JPG

IMG_8038_resize.JPG

IMG_8040_resize.JPG

IMG_8041_resize.JPG

IMG_8043_resize.JPG

IMG_8044_resize.JPG

IMG_8047_resize.JPG

IMG_8051_resize.JPG

IMG_8054_resize.JPG

IMG_8056_resize.JPG

<BACK>