พิธีไหว้ครูบูชาสุนทรภู่เชิดชูบูรพกวีไทย (ภาคเช้า)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

www.wnw-vit.com

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยาได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูบูชาสุนทรภู่เชิดชูบูรพกวีไทยขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณครูรวมถึงเชิดชูสุนทรภู่บูรพกวีไทย ในภาคเช้ามีการจัดกิจกรรมการตอบปัญหา ซึ่งโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงในการเข้าร่วมกิจกรรม และในภาคบ่ายมีการจัดพิธีไหว้ครู ประกวดพานไหว้ครู การแข่งขันการโต้วาทีระหว่างโีรงเีีรียนวัดหนองแวงวิทยาและโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง มีการประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานซึ่งสร้างความประทับใจให้ผู้ร่วมงานทุกคนอย่างมิรู้ลืม..


IMG_8513_resize.JPG

IMG_8514_resize.JPG

IMG_8515_resize.JPG

IMG_8526_resize.JPG

IMG_8529_resize.JPG

IMG_8531_resize.JPG

IMG_8532_resize.JPG

IMG_8535_resize.JPG

IMG_8536_resize.JPG

IMG_8537_resize.JPG

IMG_8538_resize.JPG

IMG_8540_resize.JPG

IMG_8541_resize.JPG

IMG_8543_resize.JPG

IMG_8544_resize.JPG

IMG_8546_resize.JPG

IMG_8548_resize.JPG

IMG_8550_resize.JPG

IMG_8551_resize.JPG

IMG_8553_resize.JPG

IMG_8557_resize.JPG

IMG_8559_resize.JPG

IMG_8561_resize.JPG

IMG_8562_resize.JPG

IMG_8565_resize.JPG

IMG_8568_resize.JPG

IMG_8574_resize.JPG

IMG_8575_resize.JPG

IMG_8576_resize.JPG

IMG_8577_resize.JPG

IMG_8581_resize.JPG

IMG_8583_resize.JPG

IMG_8584_resize.JPG

IMG_8585_resize.JPG

IMG_8586_resize.JPG

IMG_8587_resize.JPG

IMG_8589_resize.JPG

IMG_8591_resize.JPG

IMG_8594_resize.JPG

IMG_8595_resize.JPG

IMG_8597_resize.JPG

IMG_8598_resize.JPG

IMG_8600_resize.JPG

IMG_8601_resize.JPG

IMG_8602_resize.JPG

IMG_8603_resize.JPG

IMG_8604_resize.JPG

IMG_8605_resize.JPG

IMG_8607_resize.JPG

IMG_8608_resize.JPG

IMG_8609_resize.JPG

IMG_8610_resize.JPG

IMG_8611_resize.JPG

IMG_8612_resize.JPG

IMG_8613_resize.JPG

IMG_8614_resize.JPG

IMG_8615_resize.JPG

IMG_8616_resize.JPG

IMG_8617_resize.JPG

IMG_8618_resize.JPG

IMG_8620_resize.JPG

IMG_8621_resize.JPG

IMG_8622_resize.JPG

IMG_8623_resize.JPG

IMG_8624_resize.JPG

IMG_8626_resize.JPG

IMG_8627_resize.JPG

IMG_8633_resize.JPG

IMG_8636_resize.JPG

IMG_8637_resize.JPG

IMG_8638_resize.JPG

IMG_8639_resize.JPG

IMG_8640_resize.JPG

IMG_8641_resize.JPG

IMG_8642_resize.JPG

IMG_8643_resize.JPG

IMG_8644_resize.JPG

IMG_8645_resize.JPG

IMG_8646_resize.JPG

IMG_8647_resize.JPG

IMG_8648_resize.JPG

IMG_8649_resize.JPG

IMG_8651_resize.JPG

IMG_8653_resize.JPG

IMG_8654_resize.JPG

IMG_8655_resize.JPG

IMG_8656_resize.JPG

IMG_8657_resize.JPG

IMG_8658_resize.JPG

IMG_8659_resize.JPG

IMG_8660_resize.JPG

IMG_8661_resize.JPG

IMG_8662_resize.JPG

IMG_8663_resize.JPG

IMG_8664_resize.JPG

IMG_8665_resize.JPG

IMG_8666_resize.JPG

IMG_8667_resize.JPG

IMG_8668_resize.JPG

IMG_8669_resize.JPG

IMG_8670_resize.JPG

IMG_8674_resize.JPG

IMG_8676_resize.JPG

IMG_8679_resize.JPG

IMG_8682_resize.JPG

IMG_8684_resize.JPG

IMG_8686_resize.JPG

IMG_8687_resize.JPG

IMG_8694_resize.JPG

IMG_8695_resize.JPG

<BACK>