พิธีไหว้ครูบูชาสุนทรภู่เชิดชูบูรพกวีไทย (ภาคบ่าย)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

www.wnw-vit.com

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยาได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูบูชาสุนทรภู่เชิดชูบูรพกวีไทยขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณครูรวมถึงเชิดชูสุนทรภู่บูรพกวีไทย ในภาคเช้ามีการจัดกิจกรรมการตอบปัญหา ซึ่งโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงในการเข้าร่วมกิจกรรม และในภาคบ่ายมีการจัดพิธีไหว้ครู ประกวดพานไหว้ครู การแข่งขันการโต้วาทีระหว่างโีรงเีีรียนวัดหนองแวงวิทยาและโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง มีการประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานซึ่งสร้างความประทับใจให้ผู้ร่วมงานทุกคนอย่างมิรู้ลืม..


IMG_8697_resize.JPG

IMG_8698_resize.JPG

IMG_8701_resize.JPG

IMG_8703_resize.JPG

IMG_8707_resize.JPG

IMG_8710_resize.JPG

IMG_8714_resize.JPG

IMG_8716_resize.JPG

IMG_8718_resize.JPG

IMG_8720_resize.JPG

IMG_8721_resize.JPG

IMG_8722_resize.JPG

IMG_8727_resize.JPG

IMG_8728_resize.JPG

IMG_8729_resize.JPG

IMG_8731_resize.JPG

IMG_8733_resize.JPG

IMG_8734_resize.JPG

IMG_8736_resize.JPG

IMG_8737_resize.JPG

IMG_8738_resize.JPG

IMG_8740_resize.JPG

IMG_8741_resize.JPG

IMG_8742_resize.JPG

IMG_8744_resize.JPG

IMG_8745_resize.JPG

IMG_8746_resize.JPG

IMG_8749_resize.JPG

IMG_8750_resize.JPG

IMG_8751_resize.JPG

IMG_8753_resize.JPG

IMG_8754_resize.JPG

IMG_8755_resize.JPG

IMG_8756_resize.JPG

IMG_8757_resize.JPG

IMG_8759_resize.JPG

IMG_8760_resize.JPG

IMG_8761_resize.JPG

IMG_8762_resize.JPG

IMG_8763_resize.JPG

IMG_8764_resize.JPG

IMG_8766_resize.JPG

IMG_8767_resize.JPG

IMG_8769_resize.JPG

IMG_8770_resize.JPG

IMG_8772_resize.JPG

IMG_8773_resize.JPG

IMG_8774_resize.JPG

IMG_8779_resize.JPG

IMG_8782_resize.JPG

IMG_8783_resize.JPG

IMG_8784_resize.JPG

IMG_8785_resize.JPG

IMG_8787_resize.JPG

IMG_8788_resize.JPG

IMG_8789_resize.JPG

IMG_8790_resize.JPG

IMG_8791_resize.JPG

IMG_8792_resize.JPG

IMG_8793_resize.JPG

IMG_8794_resize.JPG

IMG_8795_resize.JPG

IMG_8796_resize.JPG

IMG_8797_resize.JPG

IMG_8802_resize.JPG

IMG_8804_resize.JPG

IMG_8806_resize.JPG

IMG_8807_resize.JPG

IMG_8809_resize.JPG

IMG_8811_resize.JPG

IMG_8812_resize.JPG

IMG_8813_resize.JPG

IMG_8815_resize.JPG

IMG_8816_resize.JPG

IMG_8817_resize.JPG

IMG_8818_resize.JPG

IMG_8819_resize.JPG

IMG_8826_resize.JPG

IMG_8827_resize.JPG

IMG_8828_resize.JPG

IMG_8830_resize.JPG

IMG_8832_resize.JPG

IMG_8833_resize.JPG

IMG_8835_resize.JPG

IMG_8836_resize.JPG

IMG_8837_resize.JPG

IMG_8839_resize.JPG

IMG_8840_resize.JPG

IMG_8841_resize.JPG

IMG_8842_resize.JPG

IMG_8843_resize.JPG

IMG_8845_resize.JPG

IMG_8847_resize.JPG

IMG_8848_resize.JPG

IMG_8849_resize.JPG

IMG_8850_resize.JPG

IMG_8851_resize.JPG

IMG_8852_resize.JPG

IMG_8853_resize.JPG

IMG_8855_resize.JPG

IMG_8856_resize.JPG

IMG_8859_resize.JPG

IMG_8860_resize.JPG

IMG_8861_resize.JPG

IMG_8863_resize.JPG

IMG_8864_resize.JPG

IMG_8865_resize.JPG

IMG_8867_resize.JPG

IMG_8868_resize.JPG

IMG_8869_resize.JPG

IMG_8870_resize.JPG

IMG_8875_resize.JPG

IMG_8876_resize.JPG

IMG_8877_resize.JPG

IMG_8880_resize.JPG

IMG_8881_resize.JPG

IMG_8882_resize.JPG

IMG_8883_resize.JPG

IMG_8884_resize.JPG

IMG_8885_resize.JPG

IMG_8886_resize.JPG

IMG_8887_resize.JPG

IMG_8888_resize.JPG

IMG_8889_resize.JPG

IMG_8901_resize.JPG

IMG_8902_resize.JPG

IMG_8903_resize.JPG

IMG_8906_resize.JPG

IMG_8912_resize.JPG

IMG_8918_resize.JPG

IMG_8936_resize.JPG

IMG_8946_resize.JPG

IMG_8947_resize.JPG

IMG_8968_resize.JPG

IMG_8980_resize.JPG

IMG_8984_resize.JPG

IMG_8986_resize.JPG

IMG_8991_resize.JPG

IMG_8993_resize.JPG

<BACK>