สนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา

สนามสอบโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา จ.ขอนแก่น

๓๐ ม.ค.๒๕๕๙


IMG_8062.JPG

IMG_8064.JPG

IMG_8068.JPG

IMG_8070.JPG

IMG_8072.JPG

IMG_8075.JPG

IMG_8077.JPG

IMG_8079.JPG

IMG_8081.JPG

IMG_8083.JPG

IMG_8084.JPG

IMG_8087.JPG

IMG_8088.JPG

IMG_8090.JPG

IMG_8092.JPG

IMG_8094.JPG

IMG_8102.JPG

IMG_8105.JPG

IMG_8110.JPG

IMG_8130.JPG

IMG_8131.JPG

IMG_8132.JPG

IMG_8133.JPG

IMG_8138.JPG

IMG_8140.JPG

IMG_8143.JPG

IMG_8146.JPG

IMG_8147.JPG

IMG_8148.JPG

IMG_8149.JPG

IMG_8158.JPG

IMG_8163.JPG

IMG_8164.JPG

IMG_8165.JPG

IMG_8166.JPG

IMG_8167.JPG

IMG_8168.JPG

IMG_8170.JPG

IMG_8173.JPG

IMG_8174.JPG

IMG_8175.JPG

IMG_8176.JPG

IMG_8177.JPG

IMG_8182.JPG

IMG_8184.JPG

IMG_8186.JPG

IMG_8187.JPG

IMG_8188.JPG

IMG_8189.JPG

IMG_8193.JPG

IMG_8195.JPG

IMG_8197.JPG

IMG_8198.JPG

IMG_8200.JPG

IMG_8202.JPG

IMG_8203.JPG

IMG_8205.JPG

IMG_8206.JPG

IMG_8208.JPG

IMG_8209.JPG

IMG_8210.JPG

IMG_8212.JPG

IMG_8215.JPG

IMG_8216.JPG

IMG_8218.JPG

IMG_8219.JPG

IMG_8221.JPG

IMG_8224.JPG

IMG_8228.JPG

IMG_8231.JPG

IMG_8234.JPG

IMG_8236.JPG

IMG_8238.JPG

IMG_8240.JPG

IMG_8241.JPG

<BACK>