พิธีปฐมนิเทศ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วัดหนองแวงพระอารามหลวง จ.ขอนแก่น


IMG_3251_resize.JPG

IMG_3252_resize.JPG

IMG_3254_resize.JPG

IMG_3255_resize.JPG

IMG_3256_resize.JPG

IMG_3258_resize.JPG

IMG_3259_resize.JPG

IMG_3260_resize.JPG

IMG_3261_resize.JPG

IMG_3262_resize.JPG

IMG_3263_resize.JPG

IMG_3265_resize.JPG

IMG_3266_resize.JPG

IMG_3269_resize.JPG

IMG_3271_resize.JPG

IMG_3274_resize.JPG

IMG_3276_resize.JPG

IMG_3277_resize.JPG

IMG_3280_resize.JPG

IMG_3281_resize.JPG

IMG_3282_resize.JPG

IMG_3287_resize.JPG

IMG_3288_resize.JPG

IMG_3291_resize.JPG

IMG_3293_resize.JPG

IMG_3294_resize.JPG

IMG_3295_resize.JPG

IMG_3296_resize.JPG

IMG_3297_resize.JPG

IMG_3299_resize.JPG

IMG_3300_resize.JPG

IMG_3302_resize.JPG

IMG_3304_resize.JPG

IMG_3308_resize.JPG

IMG_3309_resize.JPG

IMG_3310_resize.JPG

IMG_3311_resize.JPG

IMG_3314_resize.JPG

IMG_3315_resize.JPG

IMG_3316_resize.JPG

IMG_3318_resize.JPG

IMG_3319_resize.JPG

IMG_3320_resize.JPG

IMG_3322_resize.JPG

IMG_3324_resize.JPG

IMG_3325_resize.JPG

IMG_3326_resize.JPG

IMG_3328_resize.JPG

IMG_3330_resize.JPG

IMG_3333_resize.JPG

IMG_3334_resize.JPG

IMG_3335_resize.JPG

IMG_3336_resize.JPG

IMG_3338_resize.JPG

IMG_3340_resize.JPG

IMG_3343_resize.JPG

IMG_3344_resize.JPG

IMG_3345_resize.JPG

IMG_3346_resize.JPG

IMG_3347_resize.JPG

IMG_3348_resize.JPG

IMG_3351_resize.JPG

IMG_3353_resize.JPG

IMG_3357_resize.JPG

IMG_3359_resize.JPG

IMG_3360_resize.JPG

IMG_3361_resize.JPG

IMG_3364_resize.JPG

IMG_3365_resize.JPG

IMG_3366_resize.JPG

<BACK>