พิธีอายุวัฒนมงคล ๘๒ ปี ๖๒ พรรษา

พระเทพวงศาจารย์ (คูณ ขนฺติโก),ดร.

เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙
ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมฑูตไปต่างประเทศ
ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔
www.wnw-vit.com


DSC06287-vert.jpg

DSC06290-vert.jpg

DSC06291-vert.jpg

DSC06293-vert.jpg

DSC06297-vert.jpg

DSC06300-vert.jpg

DSC06302-vert.jpg

DSC06304-vert.jpg

DSC06312-vert.jpg

DSC06321-vert.jpg

DSC06323-vert.jpg

DSC06324-vert.jpg

DSC06329-vert.jpg

DSC06337-vert.jpg

DSC06339-vert.jpg

DSC06343-vert.jpg

DSC06348-vert.jpg

DSC06352-vert.jpg

DSC06360-vert.jpg

DSC06380-vert.jpg

DSC06381-vert.jpg

DSC06382-vert.jpg

DSC06385-vert.jpg

DSC06387-vert.jpg

DSC06389-vert.jpg