ในระหว่างวันที่  ๖ - ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยาได้จัดโครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ณ  แหล่งเรียนรู้จังหวัดจันทบุรี  ระยอง  และชลบุรี  ซึ่งผู้ร่วมเดินทางในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารคณาจารย์  เจ้าหน้าที่  จำนวน  ๑๕  รูป/คน  และนักเรียน  จำนวน  ๑๓๐  รูป  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  ทันต่อเหตุการณ์  ข่าวสารต่างๆ  ได้เปลี่ยนบรรยากาศและสัมผัสแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ  อีกทั้งยังได้รับความรู้จากประสบการณ์จริง  ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา  เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และมีความสุขกับการเรียน   ออกเดินทางเวลา  ๐๔.๓๐  น. ของวันที่ ๗ กรกฎาคม  มุ่งหน้าสู่จังหวัดจันทบุรี  พักฉันภัตตาหารเพลที่จังหวัดสระแก้ว   เดินทางถึงวัดเขาสุกิม เวลาบ่ายโมงเศษ  จากนั้นก็ใช้เวลาในการเที่ยวชมและทัศนศึกษาที่วัดแห่งนี้ประมาณ  ๒  ชั่วโมงเศษ  ก่อนจะออกเดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้อ่าวคุ้งกระเบน  และพักค้างคืน  ณ  ชายหาดวัดแหลมเสด็จ  จังหวัดจันทบุรี


ที่วัดแห่งนี้  เป็นสาขาของวัดเขาสุกิม  ตั้งอยู่ริมชายหาดและมีภูเขาตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหลังของวัด  มีภูมิทัศน์และบรรยากาศที่สวยงามน่าชมเป็นอย่างมาก  อากาศสดชื่นเย็นสบาย  พวกเราได้รับความเมตตาจากท่านผู้รักษาการเจ้าอาวาสให้การต้อนรับและจัดที่พักให้เป็นอย่างดียิ่ง  พระภิกษุสามเณรพักบนอาคาร  ๔  ชั้น  คือพักที่ชั้น ๓ และ  ๔  ส่วนชั้นที่  ๑ และ  ๒  เป็นที่พักของฆราวาสทั่วไป  ในช่วงที่พวกเรามาพักมีนักเรียนอาชีวะจากจังหวัดนครราชสีมามาทัศนศึกษาและพักด้วยประมาณ ๑๐๐  คนเศษ  นักเรียนโดยส่วนใหญ่แทบไม่เคยได้สัมผัสกับทะเลที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา  มีภูเขาตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหลังอย่างสวยงาม  มองลงไปในทะเลได้เห็นคลื่นที่ซัดสาดเข้าหาฝั่ง  จึงทำให้รู้สึกตื่นเต้น  นักเรียนรีบถ่ายภาพแห่งความประทับใจอย่างใจจดใจจ่อ  กลัวว่าจะไม่ได้ภาพที่สวยงามไปอวดเพื่อนๆที่ไม่มีโอกาสเดินทางมาด้วย 

หลังจากเก็บสัมภาระและของใช้ส่วนตัวลงจากรถเพื่อมาเก็บไว้ในที่พักแล้ว  ต่างก็พากันรีบลงเดินสัมผัสชายฝั่งทะเล  ครั้งหนึ่งในชีวิตขอให้ได้สัมผัสกับทะเลด้วยการลงไปแช่ในน้ำทะเลใช้เวลาในการสัมผัสบรรยากาศของท้องทะเลจนค่ำ  ก่อนจะมาอาบน้ำและร่วมกันทำวัตรเย็น  หลังจากนั้นก็ประชุมพูดคุยทำความเข้าใจกันพอสมควร  ก่อนจะแยกย้ายกันเข้าที่พัก  เวลากลางคืนลมพัดเบาๆ  ทำให้ได้รับบรรยากาศแห่งชายทะเลที่สดชื่น  แต่จะเหนียวเหนอะหนะตามตัว ส่วนใหญ่นักเรียนก็จะชอบนอนตากลมทะเลกัน  ตอนดึกลมทะเลพัดโชยมาค่อนข้างแรงจนทำให้รู้สึกหนาวเย็น
ในวันที่  ๒  ของการทัศนศึกษา  หลังจากฉันภัตตาหารเช้าที่ชายทะเลเสร็จก็ได้เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน  อนุสาวรีย์สุนทรภู่  และพักฉันภัตตาหารเพลริมชายหาดแม่รำพึง 

 

จากนั้นก็ได้เดินทางเข้าชมสถานที่แสดงพันธุ์สัตว์น้ำทะเลจังหวัดระยอง แวะซื้อของฝากที่ตลาดบ้านเพ  ก่อนจะเดินทางเข้าที่พักอีก  ๑  คืน  ณ  จิตตภาวันวิทยาลัย  จังหวัดชลบุรี  ตอนเช้าของวันที่  ๓  หลังจากฉันภัตตาหารเช้าและกราบลาผู้ที่ดูแลพวกเราแล้ว  ก็เดินทางไปทัศนศึกษาอู่ต่อเรือสัตหีบ  เข้าเยี่ยมชมเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร  จนถึงเวลาฉันเพล   ฉันเสร็จแล้วก็เดินทางกลับถึงจังหวัดขอนแก่นโดยสวัสดิภาพ  ในเวลา  ๒๐.๓๐  น. สร้างความประทับใจในการทัศนศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

แล้วพบกันใหม่ในการทัศนศึกษาคราวหน้านะครับบบ

 

 

 

 

 

<BACK>