พระเทพปริยัติโมลี รองเจ้าคณะภาค ๙

ตรวจเยี่ยมสำนักเรียนบาลีดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙


13920842.jpg

13920845.jpg

13920861.jpg

13924841.jpg

13925211.jpg

13934874.jpg

13938481.jpg

139384816.jpg

13939381.jpg

13962574.jpg

13962645.jpg

13962694.jpg

14021531.jpg

14021737.jpg

14022098.jpg

14022178.jpg

140221788.jpg

14022209.jpg

14022293.jpg

14034690.jpg

14034747.jpg

14034876.jpg

14034907.jpg

14034923.jpg

140349237.jpg

14034957.jpg

14034986.jpg

14039927.jpg

14039938.jpg

14039970.jpg

14040029.jpg

14040091.jpg

14045545.jpg

14045609.jpg

14045620.jpg

14045693.jpg

14045812.jpg

14045824.jpg

14046127.jpg

14051672.jpg

14051743.jpg

14051760.jpg

14051777.jpg

14051811.jpg

14051831.jpg

14054175.jpg

14054206.jpg

14054963.jpg

14055109.jpg

14055111.jpg

140551118.jpg

14055153.jpg

14063832.jpg

14063898.jpg

14063955.jpg

14063966.jpg

14063978.jpg

14064189.jpg

14064284.jpg

14067478.jpg

14067538.jpg

14067579.jpg

14067616.jpg

14067660.jpg

14067678.jpg

14068051.jpg

14079493.jpg

14079499.jpg

140794999.jpg

14079571.jpg

14079680.jpg

14079945.jpg

14080080.jpg

14088409.jpg

14088593.jpg

14089260.jpg

14095712.jpg

14095780.jpg

14095781.jpg

14095925.jpg

<BACK>