เสวนาบาลี

อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

๒๙ ธ.ค.๒๕๕๙


IMG_7019.JPG

IMG_7021.JPG

IMG_7026.JPG

IMG_7029.JPG

IMG_7031.JPG

IMG_7033.JPG

IMG_7035.JPG

IMG_7036.JPG

IMG_7037.JPG

IMG_7040.JPG

IMG_7042.JPG

IMG_7044.JPG

IMG_7045.JPG

IMG_7046.JPG

IMG_7049.JPG

IMG_7052.JPG

IMG_7054.JPG

IMG_7056.JPG

IMG_7059.JPG

IMG_7061.JPG

IMG_7062.JPG

IMG_7076.JPG

IMG_7077.JPG

IMG_7078.JPG

IMG_7083.JPG

<BACK>