อบรมเข้มบาลีก่อนสอบสนามหลวง

ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

www.wnw-vit.com


IMG_8247.JPG

IMG_8249.JPG

IMG_8251.JPG

IMG_8253.JPG

IMG_8258.JPG

IMG_8260.JPG

IMG_8261.JPG

IMG_8262.JPG

IMG_8265.JPG

IMG_8268.JPG

IMG_8269.JPG

IMG_8271.JPG

IMG_8273.JPG

IMG_8275.JPG

IMG_8276.JPG

IMG_8278.JPG

IMG_8281.JPG

IMG_8284.JPG

IMG_8286.JPG

IMG_8290.JPG

IMG_8292.JPG

IMG_8294.JPG

IMG_8295.JPG

IMG_8301.JPG

IMG_8307.JPG

IMG_8309.JPG

IMG_8313.JPG

IMG_8317.JPG

IMG_8318.JPG

IMG_8319.JPG

IMG_8320.JPG

IMG_8321.JPG

IMG_8322.JPG

IMG_8324.JPG

IMG_8326.JPG

IMG_8327.JPG

IMG_8328.JPG

IMG_8329.JPG

IMG_8330.JPG

IMG_8331.JPG

IMG_8332.JPG

IMG_8333.JPG

IMG_8338.JPG

IMG_8343.JPG

IMG_8344.JPG

IMG_8346.JPG

IMG_8348.JPG

IMG_8351.JPG

IMG_8358.JPG

<BACK>