โครงการถวายหนังสือเรียน

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา


IMAG0002.JPG

IMAG0003.JPG

IMAG0004.JPG

IMAG0006.JPG

IMAG0007.JPG

IMAG0008.JPG

IMAG0009.JPG

IMAG0010.JPG

IMAG0011.JPG

IMAG0012.JPG

IMAG0013.JPG

IMAG0014.JPG

IMAG0016.JPG

IMAG0018.JPG

IMAG0019.JPG

IMAG0020.JPG

IMAG0022.JPG

IMAG0024.JPG

IMAG0025.JPG

IMAG0026.JPG

IMAG0027.JPG

IMAG0029.JPG

IMAG0033.JPG

IMAG0035.JPG

IMAG0036.JPG

IMG_0110.JPG

IMG_0111.JPG

IMG_0112.JPG

IMG_0113.JPG

IMG_0114.JPG

IMG_0115.JPG

IMG_0116.JPG

IMG_0117.JPG

IMG_0118.JPG

IMG_0119.JPG

IMG_0120.JPG

IMG_0121.JPG

IMG_0122.JPG

IMG_0123.JPG

IMG_0124.JPG

IMG_0125.JPG

IMG_0126.JPG

IMG_0127.JPG

IMG_0128.JPG

IMG_0129.JPG

IMG_0130.JPG

IMG_0131.JPG

IMG_0132.JPG

IMG_0133.JPG

IMG_0134.JPG

IMG_0135.JPG

IMG_0136.JPG

IMG_0137.JPG

IMG_0138.JPG

IMG_0139.JPG

IMG_0140.JPG

IMG_0141.JPG

IMG_0142.JPG

IMG_0143.JPG

IMG_0144.JPG

<BACK>