พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลพระธรรมวิสุทธาจารย์

วันที่ ๒๗ ม.ค.๒๕๕๙

วัดหนองแวงพระอารามหลวง


IMG_7866.JPG

IMG_7876.JPG

IMG_7880.JPG

IMG_7884.JPG

IMG_7886.JPG

IMG_7887.JPG

IMG_7888.JPG

IMG_7890.JPG

IMG_7892.JPG

IMG_7903.JPG

IMG_7904.JPG

IMG_7906.JPG

IMG_7908.JPG

IMG_7910.JPG

IMG_7912.JPG

IMG_7915.JPG

IMG_7916.JPG

IMG_7918.JPG

IMG_7919.JPG

IMG_7921.JPG

IMG_7923.JPG

IMG_7931.JPG

IMG_7932.JPG

IMG_7933.JPG

IMG_7934.JPG

IMG_7936.JPG

IMG_7938.JPG

IMG_7940.JPG

IMG_7941.JPG

IMG_7944.JPG

IMG_7946.JPG

IMG_7951.JPG

IMG_7953.JPG

IMG_7956.JPG

IMG_7957.JPG

IMG_7961.JPG

IMG_7963.JPG

IMG_7964.JPG

IMG_7965.JPG

IMG_7969.JPG

IMG_7970.JPG

IMG_7971.JPG

IMG_7972.JPG

IMG_7975.JPG

IMG_7977.JPG

IMG_7978.JPG

IMG_7980.JPG

IMG_7982.JPG

IMG_7983.JPG

IMG_7984.JPG

IMG_7985.JPG

IMG_7986.JPG

IMG_7989.JPG

IMG_7990.JPG

IMG_7991.JPG

IMG_7992.JPG

IMG_7993.JPG

IMG_7995.JPG

IMG_7996.JPG

IMG_7999.JPG

IMG_8001.JPG

IMG_8003.JPG

IMG_8004.JPG

IMG_8005.JPG

IMG_8009.JPG

IMG_8011.JPG

IMG_8013.JPG

IMG_8017.JPG

IMG_8018.JPG

IMG_8024.JPG

IMG_8027.JPG

IMG_8028.JPG

IMG_8030.JPG

IMG_8031.JPG

IMG_8032.JPG

<BACK>