วันครบรอบชาตกาล ๔๕ ปี ๒๔ พรรษา

พระครูสุธีกิตติวรญาณ

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒


FB_IMG_1560330690883.jpg

FB_IMG_1560330693164.jpg

FB_IMG_1560330696082.jpg

FB_IMG_1560330698782.jpg

FB_IMG_1560330701849.jpg

FB_IMG_1560330704698.jpg

FB_IMG_1560330707480.jpg

FB_IMG_1560330713368.jpg

FB_IMG_1560330716523.jpg

FB_IMG_1560330727653.jpg

FB_IMG_1560330731659.jpg

FB_IMG_1560330739318.jpg

FB_IMG_1560330744538.jpg

FB_IMG_1560330749068.jpg

FB_IMG_1560330751701.jpg

FB_IMG_1560330758411.jpg

FB_IMG_1560330761617.jpg

FB_IMG_1560330764332.jpg

FB_IMG_1560330766970.jpg

FB_IMG_1560330774438.jpg

FB_IMG_1560330782691.jpg

FB_IMG_1560330788037.jpg

FB_IMG_1560330790531.jpg

FB_IMG_1560330815907.jpg

<back>