สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและ กลุ่ม ๗

เข้านิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙


13907001.jpg

13907010.jpg

13932846.jpg

14021557.jpg

14021581.jpg

14022143.jpg

14034807.jpg

14034893.jpg

14040150.jpg

14040177.jpg

14040205.jpg

14045655.jpg

14045964.jpg

14045986.jpg

14046010.jpg

14046123.jpg

14051569.jpg

14051714.jpg

14054170.jpg

14054987.jpg

14055011.jpg

14055055.jpg

14055084.jpg

14055161.jpg

14063708.jpg

14063818.jpg

14063829.jpg

14063980.jpg

14064178.jpg

14064188.jpg

14067433.jpg

14067530.jpg

14067673.jpg

14067699.jpg

14068042.jpg

14068157.jpg

14068162.jpg

14068194.jpg

14079833.jpg

14079872.jpg

14080018.jpg

14088512.jpg

14088574.jpg

14088644.jpg

14089026.jpg

14089270.jpg

14095706.jpg

14102240.jpg

14102306.jpg

14102419.jpg

14102728.jpg

14117794.jpg

14117861.jpg

14117913.jpg

<BACK>