สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

๔ มิ.ย. ๒๕๖๒


FB_IMG_1560330491814.jpg

FB_IMG_1560330493964.jpg

FB_IMG_1560330501646.jpg

FB_IMG_1560330504297.jpg

FB_IMG_1560330510932.jpg

FB_IMG_1560330513847.jpg

FB_IMG_1560330517831.jpg

FB_IMG_1560330523398.jpg

FB_IMG_1560330526415.jpg

FB_IMG_1560330529335.jpg

FB_IMG_1560330532661.jpg

FB_IMG_1560330535217.jpg

FB_IMG_1560330537667.jpg

FB_IMG_1560330540051.jpg

FB_IMG_1560330543815.jpg

FB_IMG_1560330547731.jpg

FB_IMG_1560330555098.jpg

FB_IMG_1560330560829.jpg

FB_IMG_1560330566382.jpg

FB_IMG_1560330579671.jpg

FB_IMG_1560330607166.jpg

FB_IMG_1560330611830.jpg

FB_IMG_1560330616028.jpg

<back>