กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา

วันสามเณรพบผู้ปกครอง (วันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๙)


138823239.jpg

1389557599.jpg

139027499.jpg

139032299.jpg

139032308.jpg

139125199.jpg

139125959.jpg

139127618.jpg

139127929.jpg

139209378.jpg

139209639.jpg

139210538.jpg

139248789.jpg

139252559.jpg

139253525.jpg

139346459.jpg

139385149.jpg

139393649.jpg

139394969.jpg

140217049.jpg

140347529.jpg

140347869.jpg

14039897.jpg

14039899.jpg

14039922.jpg

14039993.jpg

14040044.jpg

14040045.jpg

14040056.jpg

14040119.jpg

14040125.jpg

14040186.jpg

14040195.jpg

14045558.jpg

14045579.jpg

14045605.jpg

14045626.jpg

140456269.jpg

1404562699.jpg

140456429.jpg

14045663.jpg

14045696.jpg

14045710.jpg

14045719.jpg

14045735.jpg

14045750.jpg

14045782.jpg

14045879.jpg

14045929.jpg

14045939.jpg

140459399.jpg

14045950.jpg

14045959.jpg

140459598.jpg

14045978.jpg

140459788.jpg

14046021.jpg

14046076.jpg

14046092.jpg

14046101.jpg

14046147.jpg

14046150.jpg

14046163.jpg

14051564.jpg

14051571.jpg

14051621.jpg

14051661.jpg

14051662.jpg

140516628.jpg

14051669.jpg

14051681.jpg

140516819.jpg

14051727.jpg

14051743.jpg

14051830.jpg

14053965.jpg

140539658.jpg

140539659.jpg

140539699.jpg

140539749.jpg

14054079.jpg

14054134.jpg

14054145.jpg

14054236.jpg

14054951.jpg

14054960.jpg

14054964.jpg

14054970.jpg

14054978.jpg

14054983.jpg

14055035.jpg

14055047.jpg

140550478.jpg

14055068.jpg

14055081.jpg

14055082.jpg

14055112.jpg

14055118.jpg

14055136.jpg

14055157.jpg

<BACK>