กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา

วันสามเณรพบผู้ปกครอง (วันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๙)


13920874.jpg

13920912.jpg

13920923.jpg

13920937.jpg

13920963.jpg

13921019.jpg

13921045.jpg

13921053.jpg

13921092.jpg

13921099.jpg

13921117.jpg

13921134.jpg

13921175.jpg

13924839.jpg

13924866.jpg

13924878.jpg

13924891.jpg

13924915.jpg

13924920.jpg

13924929.jpg

13924971.jpg

13924998.jpg

13925012.jpg

13925179.jpg

13925185.jpg

13925195.jpg

13925217.jpg

13925255.jpg

13925330.jpg

13925336.jpg

13925338.jpg

13925411.jpg

13925419.jpg

13932675.jpg

13932680.jpg

13932690.jpg

13932752.jpg

13932784.jpg

13932792.jpg

13932797.jpg

13932801.jpg

13932858.jpg

13934645.jpg

13934707.jpg

13934765.jpg

13934789.jpg

13934879.jpg

13934886.jpg

13934932.jpg

13935100.jpg

13935142.jpg

13938347.jpg

13938375.jpg

13938426.jpg

13938514.jpg

13938556.jpg

13938577.jpg

13938630.jpg

13939323.jpg

13939358.jpg

13939364.jpg

13939452.jpg

13939496.jpg

13939499.jpg

13939519.jpg

13939522.jpg

13939619.jpg

13962477.jpg

13962509.jpg

13962621.jpg

13962706.jpg

13962720.jpg

14021530.jpg

14021552.jpg

14021566.jpg

14021642.jpg

14021704.jpg

14022079.jpg

14022092.jpg

14022110.jpg

14022129.jpg

14022138.jpg

14022156.jpg

14022247.jpg

14022252.jpg

14022257.jpg

14022310.jpg

14034692.jpg

14034696.jpg

14034749.jpg

14034752.jpg

14034796.jpg

14034801.jpg

14034834.jpg

14034843.jpg

14034844.jpg

14034883.jpg

14034905.jpg

14034926.jpg

14034983.jpg

<BACK>