โครงการถวายเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนักเรียน

โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา ประจำปี ๒๕๕๕

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕

 


IMG_9786_resize.JPG

IMG_9787_resize.JPG

IMG_9788_resize.JPG

IMG_9789_resize.JPG

IMG_9790_resize.JPG

IMG_9791_resize.JPG

IMG_9792_resize.JPG

IMG_9793_resize.JPG

IMG_9794_resize.JPG

IMG_9798_resize.JPG

IMG_9799_resize.JPG

IMG_9800_resize.JPG

IMG_9801_resize.JPG

IMG_9802_resize.JPG

IMG_9803_resize.JPG

IMG_9804_resize.JPG

IMG_9805_resize.JPG

IMG_9806_resize.JPG

IMG_9807_resize.JPG

IMG_9808_resize.JPG

IMG_9809_resize.JPG

IMG_9810_resize.JPG

IMG_9811_resize.JPG

IMG_9812_resize.JPG

IMG_9813_resize.JPG

IMG_9814_resize.JPG

IMG_9815_resize.JPG

IMG_9816_resize.JPG

IMG_9818_resize.JPG

IMG_9819_resize.JPG

IMG_9820_resize.JPG

IMG_9821_resize.JPG

IMG_9822_resize.JPG

IMG_9823_resize.JPG

IMG_9824_resize.JPG

IMG_9825_resize.JPG

IMG_9826_resize.JPG

IMG_9827_resize.JPG

IMG_9828_resize.JPG

IMG_9830_resize.JPG

IMG_9831_resize.JPG

IMG_9832_resize.JPG

IMG_9833_resize.JPG

IMG_9834_resize.JPG

IMG_9835_resize.JPG

IMG_9836_resize.JPG

IMG_9837_resize.JPG

IMG_9838_resize.JPG

IMG_9839_resize.JPG

IMG_9840_resize.JPG

IMG_9841_resize.JPG

IMG_9842_resize.JPG

IMG_9843_resize.JPG

IMG_9844_resize.JPG

IMG_9845_resize.JPG

IMG_9846_resize.JPG

IMG_9847_resize.JPG

IMG_9848_resize.JPG

IMG_9849_resize.JPG

IMG_9850_resize.JPG

IMG_9851_resize.JPG

IMG_9852_resize.JPG

IMG_9853_resize.JPG

IMG_9854_resize.JPG

IMG_9855_resize.JPG

IMG_9856_resize.JPG

IMG_9857_resize.JPG

IMG_9858_resize.JPG

IMG_9859_resize.JPG

IMG_9860_resize.JPG

<BACK>