โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ๕๔
"มหกรรมคุณธรรม นำการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน"
วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ณ วัดศรีวิชัยวนาราม จ.เลย

 


IMG_0350.JPG

IMG_0353.JPG

IMG_0358.JPG

IMG_0363.JPG

IMG_0364.JPG

IMG_0365.JPG

IMG_0366.JPG

IMG_0368.JPG

IMG_0372.jpg

IMG_0374.JPG

IMG_0375.JPG

IMG_0378.JPG

IMG_0379.JPG

IMG_0381.JPG

IMG_0392.JPG

IMG_0393.JPG

IMG_0396.JPG

IMG_0403.JPG

IMG_0404.JPG

IMG_0412.JPG

IMG_0833.jpg

IMG_0838.jpg

IMG_0839.jpg

IMG_0845.jpg

IMG_0863.jpg

IMG_0866.jpg

IMG_0894.jpg

IMG_0921.jpg

IMG_0940.jpg

IMG_0950.jpg

IMG_0951.jpg

IMG_0955.jpg

IMG_0956.jpg

IMG_0957.jpg

IMG_0958.jpg

IMG_0959.jpg

IMG_0960.jpg

IMG_0961.jpg

IMG_0962.jpg

IMG_0968.jpg

IMG_0974.jpg

IMG_0978.jpg

IMG_0980.jpg

IMG_0985.jpg

IMG_0986.jpg

IMG_0987.jpg

IMG_0988.jpg

IMG_0991.jpg

IMG_0993.jpg

IMG_0994.jpg

IMG_0995.jpg

IMG_0996.jpg

IMG_0997.jpg

IMG_1004.jpg

IMG_1005.jpg

IMG_1007.jpg

IMG_1012.jpg

IMG_1014.jpg

IMG_1015.jpg

IMG_1016.jpg

IMG_1017.jpg

IMG_1018.jpg

IMG_1019.jpg

IMG_1028.jpg

IMG_1033.jpg

IMG_1040.jpg

IMG_1042.jpg

IMG_1044.jpg

IMG_1045.jpg

IMG_1047.jpg

IMG_1048.jpg

IMG_1055.jpg

IMG_1066.jpg

IMG_1071.jpg

IMG_1073.jpg

IMG_1074.jpg

IMG_1075.jpg

IMG_1076.jpg

IMG_1077.jpg

IMG_1078.jpg

IMG_1081.jpg

IMG_1082.jpg

IMG_1083.jpg

IMG_1084.jpg

IMG_1087.jpg

IMG_1089.jpg

IMG_1109.jpg

IMG_1115.jpg

IMG_1117.jpg

IMG_1118.jpg

IMG_1124.jpg

IMG_1130.jpg

IMG_1139.jpg

IMG_1140.jpg

IMG_1149.jpg

IMG_1150.jpg

IMG_1154.jpg

IMG_1155.jpg

IMG_1156.jpg

IMG_1158.jpg

IMG_1161.jpg

IMG_1162.jpg

IMG_1169.jpg

IMG_1173.jpg

IMG_1174.jpg

IMG_1175.jpg

IMG_1177.jpg

IMG_1178.jpg

IMG_1183.jpg

IMG_1204.jpg

IMG_1207.jpg

IMG_1208.jpg

IMG_1211.jpg

IMG_1212.jpg

IMG_1214.jpg

IMG_1215.jpg

IMG_1237.jpg

IMG_1238.jpg

IMG_1242.jpg

IMG_1243.jpg

IMG_1249.jpg

IMG_1250.jpg

IMG_1251.jpg

IMG_1252.jpg

IMG_1254.jpg

IMG_1261.jpg

IMG_1262.jpg

IMG_1264.jpg

<BACK>