กิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญ

สานสัมพันธ์สายใยด้วยใจหนองแวงวิทย์ เพื่อก้าวสู่ปี ๕๖

ณ โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕


IMG_2185_resize.JPG

IMG_2186_resize.JPG

IMG_2188_resize.JPG

IMG_2189_resize.JPG

IMG_2191_resize.JPG

IMG_2192_resize.JPG

IMG_2194_resize.JPG

IMG_2195_resize.JPG

IMG_2196_resize.JPG

IMG_2197_resize.JPG

IMG_2198_resize.JPG

IMG_2199_resize.JPG

IMG_2200_resize.JPG

IMG_2201_resize.JPG

IMG_2204_resize.JPG

IMG_2205_resize.JPG

IMG_2206_resize.JPG

IMG_2207_resize.JPG

IMG_2208_resize.JPG

IMG_2209_resize.JPG

IMG_2211_resize.JPG

IMG_2212_resize.JPG

IMG_2217_resize.JPG

IMG_2218_resize.JPG

IMG_2220_resize.JPG

IMG_2221_resize.JPG

IMG_2222_resize.JPG

IMG_2223_resize.JPG

IMG_2224_resize.JPG

IMG_2225_resize.JPG

IMG_2226_resize.JPG

IMG_2227_resize.JPG

IMG_2228_resize.JPG

IMG_2229_resize.JPG

IMG_2230_resize.JPG

IMG_2231_resize.JPG

IMG_2232_resize.JPG

IMG_2233_resize.JPG

IMG_2234_resize.JPG

IMG_2238_resize.JPG

IMG_2239_resize.JPG

IMG_2240_resize.JPG

IMG_2243_resize.JPG

IMG_2244_resize.JPG

IMG_2245_resize.JPG

IMG_2246_resize.JPG

IMG_2248_resize.JPG

IMG_2249_resize.JPG

IMG_2250_resize.JPG

IMG_2251_resize.JPG

IMG_2252_resize.JPG

IMG_2253_resize.JPG

IMG_2254_resize.JPG

IMG_2255_resize.JPG

IMG_2256_resize.JPG

IMG_2257_resize.JPG

IMG_2258_resize.JPG

IMG_2259_resize.JPG

IMG_2260_resize.JPG

IMG_2261_resize.JPG

IMG_2262_resize.JPG

IMG_2263_resize.JPG

IMG_2264_resize.JPG

IMG_2265_resize.JPG

IMG_2267_resize.JPG

IMG_2268_resize.JPG

IMG_2269_resize.JPG

IMG_2272_resize.JPG

IMG_2275_resize.JPG

IMG_2276_resize.JPG

IMG_2278_resize.JPG

IMG_2279_resize.JPG

IMG_2280_resize.JPG

IMG_2281_resize.JPG

IMG_2282_resize.JPG

IMG_2283_resize.JPG

IMG_2284_resize.JPG

IMG_2288_resize.JPG

IMG_2289_resize.JPG

IMG_2290_resize.JPG

IMG_2291_resize.JPG

IMG_2292_resize.JPG

IMG_2293_resize.JPG

IMG_2297_resize.JPG

IMG_2298_resize.JPG

IMG_2299_resize.JPG

IMG_2302_resize.JPG

IMG_2303_resize.JPG

IMG_2304_resize.JPG

IMG_2305_resize.JPG

IMG_2308_resize.JPG

IMG_2309_resize.JPG

IMG_2310_resize.JPG

IMG_2311_resize.JPG

IMG_2312_resize.JPG

IMG_2314_resize.JPG

IMG_2315_resize.JPG

IMG_2316_resize.JPG

IMG_2318_resize.JPG

IMG_2319_resize.JPG

IMG_2320_resize.JPG

IMG_2321_resize.JPG

IMG_2322_resize.JPG

IMG_2323_resize.JPG

IMG_2325_resize.JPG

IMG_2327_resize.JPG

IMG_2330_resize.JPG

IMG_2332_resize.JPG

IMG_2333_resize.JPG

IMG_2335_resize.JPG

IMG_2336_resize.JPG

IMG_2338_resize.JPG

IMG_2340_resize.JPG

IMG_2341_resize.JPG

IMG_2345_resize.JPG

IMG_2346_resize.JPG

IMG_2347_resize.JPG

IMG_2348_resize.JPG

IMG_2349_resize.JPG

IMG_2350_resize.JPG

IMG_2351_resize.JPG

SAM_2526_resize.JPG

SAM_2527_resize.JPG

SAM_2529_resize.JPG

SAM_2530_resize.JPG

<BACK>