โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน

วันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๕๙

www.wnw-vit.com


IMG_9042.JPG

IMG_9044.JPG

IMG_9045.JPG

IMG_9046.JPG

IMG_9047.JPG

IMG_9048.JPG

IMG_9049.JPG

IMG_9050.JPG

IMG_9051.JPG

IMG_9052.JPG

IMG_9053.JPG

IMG_9054.JPG

IMG_9055.JPG

IMG_9066.JPG

IMG_9067.JPG

IMG_9068.JPG

IMG_9069.JPG

IMG_9070.JPG

IMG_9071.JPG

IMG_9074.JPG

IMG_9093.JPG

IMG_9094.JPG

IMG_9095.JPG

IMG_9096.JPG

IMG_9097.JPG

<BACK>