โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา แผนกสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่น รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑-ม.๖ หรือโอนหน่วยกิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สอบถามเพิ่มเติม ๐๔๓-๓๒๐๑๗๑,๐๘-๔๐๒-๘๖๐๓๔,๐๘-๖๖๔๒๓๐๒๐,๐๘-๕๖๙-๖๖๕๖๖ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ปรัชญาโรงเรียน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

O-NET และ B-NET ๒๓-๒๔ พ.ย.๖๓ มมร.ขอนแก่น

ทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างห้องน้ำ

ณ วัดป่าชัยมงคลเจริญธรรม จ.กาฬสินธุ์

พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง

ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๘-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

งานวันครูครั้งที่ ๙ กลุ่ม ๗

วันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

การอบรม B-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๔

ระดับกลุ่มที่ ๗ จังหวัดเลย

วันครบรอบชาตกาล ๔๕ ปี ๒๔ พรรษา

พระครูสุธีกิตติวรญาณ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ม.ต้น

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรม ส.ค.ส. รับปีใหม่

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตรวจเยี่ยม

๔ มิ.ย. ๒๕๖๒

สนามสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

พิธีปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.๓,ม.๖

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

พระธรรมวิสุทธาจารย
พระครูสุธีกิตติวรญาณ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เป้าหมาย
บุคลากร
หลักสูตรสถานศึกษา
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลงานดีเด่นด้านต่างๆ

อาคาร สถานที่
แผนที่โรงเรียน
ระเบียบการรับสมัคร
แบบฟอร์มใบสมัครเรียน
ตรวจผลการเรียน

ยื่นคำร้องแก้เกรด

สถิติสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ชมรมศิษย์เก่า
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แผนกธรรม-บาลี

ฟังธรรม.COM
ผลงานนักเรียนออนไลน์
สนง.บริหารกลุ่ม จ.ขอนแก่น
หน่วยงานทางการศึกษา
กรมการศาสนา
สำนักงาน กลุ่ม ๗
www.google.com
กองพุทธศาสนศึกษา
www.hotmail.com

แม่กองธรรมสนามหลวง

www.yahoo.com
สนง.พระพุทธฯแห่งชาต
www.pantip.com
สพท.ขอนแก่น เขต ๑
www.youtube.com
สนง.ทดสอบทางการศึกษา
www.thairath.co.th
ทบวงมหาวิทยาลัย
www.matichon.co.th
ติดต่อโรงเรียน www.khaosod.co.th
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ความหมายของอาเซียน
ความหมายสัญลักษณ์อาเซียน
ประเทศในอาเซียน
เป้าหมายและวัตถุประสงค์
เพื่อนบ้านอาเซียน
อาเซียน +๓ +๖ คืออะำไร
๗ วิชาชีพเกียวกับอาเซียน
เพลงประจำอาเซียน
อาหารยอดนิยมในอาเซียน
ภาษาอาเซี่ยน
การศึกษาของประชาคมอาเซียน
ข้อมูุลเพิ่มเติมเรื่องอาเซียน

 

 
   
ประมวลภาพกิจกรรม
   

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานo-net ประจำปี 2561

พิธียกเสาเอกเสาโท อาคารอเนกประสงค์ ๙๐ ปี พระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนฺติโก)

รณรงค์ล้างมือโลก ๑ พ.ย. ๒๕๖๑ ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

อบรม B-NETชั้น ม.๓ และ ม.๖ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

วันสามเณรพบผู้ปกครอง (วันแม่แห่งชาติ) ครั้งที่ ๒๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ album |

โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมการเลือกตั้ง ๖ มิ.ย. ๒๕๖๑

โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

ต้อนรับการตรวจเยี่ยมโรงเรียน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พิธีมอบผ้าไตรจีวรแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,๖ปีการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์ ๙๐ ปี พระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนฺติโก) วันที่ ๒๕ เม.ย.๖๑

โครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ปีที่ ๕ คณะสงฆ์ภาค ๙ ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระดับชาติ ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

โครงการอบรมเข้มก่อนสอบบาลีสนามหลวง วันที่ ๒๒ ม.ค.-๗ ก.พ. ๒๕๖๑

พิธีส่งมอบโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดเชียงใหม่และแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการ ||

สนามสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐

กิจกรรม ส.ค.ส. ส่งความสุขจากใจ สร้างฝัน เติมแรงใจ รับปีใหม่ ๒๕๖๑

พิธีถวายทุนการศึกษาพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "มหกรรมคุณธรรมนำการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน" โรงเรียนวัดศิริธรรม จ.หนองบัวลำภู

การอบรมธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

งานวันสามเณรพบผู้ปกครอง (วันแม่แห่งชาติ) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คณะครูอาจารย์ฺโรงเรียนเตรียมบาลีสาธิตศึกษาเดินทางมาศึกษาดูงานระบบการบริหารโรงเรียนดีเด่น

พิธีเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง เขตสอบที่ ๒ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร

พิธีไหว้ครู และวันภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ อัลบั้ม |

พิธีปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกลุ่ม ๗ นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

พิธีมอบผ้าไตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ ๕ ณ โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส จังหวัดหนองบัวลำภู

โครงการถวายภัตตาหารเพลแก่นักเรียน โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยขอนแก่น album|

โครงการแว่นตาเพื่อผู้ยากไร้และพระภิกษุ-สามเณร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามการประเมินผล

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.๓ และ ม.๖

พิธีทรงตั้งพัดเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบวุฒิบัตรประโยค ๑-๒ ปี ๑๔ ก.ค.๕๙

พระเทพปริยัติโมลี ตรวจเยี่ยมสำนักเรียนบาลีดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

กิจกรรมวันสามเณรพบผู้ปกครอง (วันแม่แห่งชาติ) ประจำปี ๒๕๕๙ album ||

วันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ ๒๙ ก.ค.๕๙

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลพระธรรมวิสุทธาจารย์ วันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๙

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติงานวันครูปริยัติสามัญกลุ่ม๗ วันที่ ๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน วันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๕๙

สนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) สนามสอบโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

เสวนาบาลี อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
สอบนักธรรมชั้นโท-เอก สนามสอบวัดธาตุ
ถวายภัตตาหารเพลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา
พิธีถวายผ้าไตรจีวร ประจำปี ๒๕๕๘ album |
เลือกตั้งคณะประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ |
งานเก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย Big cleaning Day |
ประชุมคณะกรรมการนักเรียนและมอบนโยบาย
ทำบุญวันเกิดครบรอบ พระครูสุธีกิตติวรญาณ
แนะนำการป้องกันโรคไข้เลือดออก ๒๕พ.ค.๕๘
ประชุมสรุปโครงการ ปี ๕๗-๕๘
พิธีปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ |
ประชุมตรวจการณ์คณะสงฆ์ จ.ขอนแก่น

อบรมเข้มบาลีก่อนสอบสนามหลวง ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

พิธีไหว้ครูและวันภาษาไทยแห่งชาติ album |
วันสามเณรพบผู้ปกครอง (วันแม่แห่งชาติ) ปี ๕๘||
พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ||
ทัศนศึกษาประเทศลาว ๒๓-๒๕ มี.ค.๕๘ |

ประชุมกลุ่ม ๗ จ.หนองบัวลำภู วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

กิจกรรมปีใหม่ ๒๕๕๖ album |||

งานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม ๗ วันท ี่๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ album |

แจกผ้าไตรและสอบปลายภาคเรียนท ี่๑/๒๕๕๗ ภาพ |

พิธีครบรอบอายุวัฒนมงคลพระธรรมวิสุทธาจารย์ ๒๗ ม.ค. ๕๘ ภาพ ||

อบรม B-NET มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ภาพ|
สนามสอบนักธรรมชั้นตรี
ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ณ วัดโพธิ์กลาง

กิจกรรมวันสามเณรพบผู้ปกครอง ประจำปี ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม||

ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเีรียนในเขตอำเภอน้ำพอง
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภาพ |
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ภาพกิจกรรม||
ทรูมูฟ ถวายหนังสือให้กับทางโรงเรียน
ประชุมแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
พิธีปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภาพ |
พิธีทรงตั้งพัดเปรียญธรรม ปี ๒๕๕๗ ภาพ |

การประเมินสถานศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ |

การศึกษาทัศนศึกษานอกสถานที่ ม.ปลาย ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ๑|๒|๓

ภาพกิจกรรมการรัับโล่รางวัลสำนักเรียนบาลีดีเด่น ปี ๒๕๕๖

การทัศนศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้น ม.ต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ Album <|>

สมศ.เข้าประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ ๓ วันที่ ๓-๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ||

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนการกุศลวัดศรีจันทร์ ศึกษาดูงานที่ ร.ร. วัดหนองแวงวิทยา เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพรอบ ๓

โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ศึกษาดูงานที่ ร.ร.วัดหนองแวงวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพรอบ ๓

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ <Album |||>

พิธีปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ <ภาพกิจกรรม |>

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ ณ มจร. วิทยาเขตสุรินทร์ <Album |>

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่๗ <ภาพกิจกรรม||> ผลการแข่งขัน

สวดมนต์ข้ามปี <ภาพกิจกรรม>

count down mong-kol สสส <ภาพกิจกรรม>

พิธีไหว้ครูบูชาสุนทรภู่เชิดชูบูรพกวีไทยประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ภาคเช้า) (ภาคบ่าย)

การประชุมผู้บริหารสัญจร ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา จ.เลย

การประชุมผู้บริหารเพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม <ภาพกิจกรรม>

การประชุมแนวทางการออกข้อสอบ B-NET <ภาพกิจกรรม |>

โครงการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ รายละเอียด <Album||>

กิจกรรมวันสามเณร พบผู้ปกครองหรือวันแม่แห่งชาติ ปี ๕๖ <||||>

วันสามเณรพบผู้ปกครอง รายละเอียด Album ||||

ทอดเทียนพรรษาและการแข่งขันสรภัญญ์ รายละเอียด <ภาพกิจกรรม>

โครงการอบรมเพื่อการประกันคุณภาพภายใน <ภาพกิจกรรม>

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ปี ๒๕๕๕ รายละเอียด

พิธีปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รายละเอียด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพรอบ ๓ จาก สมศ.

ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๖ ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

กิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญสานสัมพันธ์สายใย ด้วยใจหนองแวงวิทย์ <ภาพกิจกรรม>

สอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ <ภาพกิจกรรม>

สอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๕ <ภาพกิจกรรม>

พิธีปัจฉิมนิเทศ ปี ๒๕๕๔ รายละเอียด Album ||||||||

โครงการถวายหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔

โครงการวันรำลึกพระคุณครูบุรพาจารย์ ปี ๒๕๕๔ Album || รายชื่อครูดีเด่น

การประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารโรงเรียนสัญจรครั้งที่ ๒ รายละเอียด Album ||

โครงการสานสายใยรับปีใหม่ ๒๐ ธ.ค.๕๔ ภาพกิจกรรม

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ม.ปลาย||||||||| <ดูรายละเอียด>

พิธีไหว้ครูและกิจกรรมวันภาษาไทย  ๒๕๕๕ าพกิจกรรม

โครงการถวายของใช้จำเป็นปีการศึกษา ๒๕๕๕<ภาพกิจกรรม>

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ๕๔ภาพกิจกรรม

วันสามเณรพบผู้ปกครอง ปี ๕๔ Album | |<ดูรายละเอียด>

โครงการวันภาษาไทยรำลึก<อ่านรายละเอียด>

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค <อ่านรายละเอียด>

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ชั้น ม.ต้น ปี ๕๔ อัลบั้มภาพ | <รายละเอียด>

ผอ.สำนักงานพระพุทธฯแห่งชาติตรวจเยี่ยมโรงเรียน

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล๘๒ปี๖๒พรรษา

โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา 593 ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร 043-320171

Watnongwaengvittaya School, 593 Klangmuang, Khonkaen 40000 Tel 043-320171

ติดต่อผู้ดูแลระบบ studiomega27@gmail.com เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2552