โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา แผนกสามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่น ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง..Welcome to Watnongweangwittaya school Khon Kean
ปรัชญาโรงเรียน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

พิธีปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่ศิษย์เก่า

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นร่วมกับ

สำนักงานเขตการศึกษา เขต ๗ ออกตรวจเยี่ยมนิเทศ

 
     
 

พิธีไหว้ครู บูรพาจารย์ และมอบผ้าไตรจีวร ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๕

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕วันที่ ๒ มิ.ย.๖๕

มหกรรมคุณธรรม นำการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๒๔-๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๔ มจร.ขก.

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ขอนแก่น มาถวายความรู้และอุปกรณ์ทำความสะอาด ชุดป้องกัน covid 19

จ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียน ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

พิธีมอบผ้าไตรจีวร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

พิธีปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,๖ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ "มหกรรมคุณธรรมนำการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน"
บรรยากาศสอบโอเน็ต ระดับชั้น ม.๓ ๑๓ มี.ค.๖๔

โครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔

พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบมรณภาพ ๑ ปี พระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนฺติกมหาเถร)

โครงการอบรมยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ B-NET ๒๓-๒๔ พ.ย.๖๓ มมร.ขอนแก่น

ทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างห้องน้ำ ณ วัดป่าชัยมงคลเจริญธรรม จ.กาฬสินธุ์

พิธีมอบผ้าไตร พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓

พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

โครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๘-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

อบรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน วันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

งานวันครูครั้งที่ ๙ กลุ่ม ๗ วันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

การอบรม B-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

กิจกรรมส่งความสุขจากใจ รับพรปีใหม่ ๒๐๒๐ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๒

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๔ ระดับกลุ่มที่ ๗ จังหวัดเลย

วันครบรอบชาตกาล ๔๕ ปี ๒๔ พรรษา พระครูสุธีกิตติวรญาณ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒

พิธีฉลองอาคาร ๙๐ ปี วันสามเณรพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรม ส.ค.ส. รับปีใหม่ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตรวจเยี่ยม ๔ มิ.ย. ๒๕๖๒

พิธีปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒

พิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง สนามสอบวัดหนองแวง พระอารามหลวง

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.๓,ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ม.ต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

พิธีไหว้ครูบูรพาจารย์และมอบผ้าไตรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

งานกีฬาเบญจภาคี ปริยัติสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔ ๑๑-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานo-net ประจำปี 2561

พิธียกเสาเอกเสาโท อาคารอเนกประสงค์ ๙๐ ปี พระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนฺติโก)

รณรงค์ล้างมือโลก ๑ พ.ย. ๒๕๖๑ ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

อบรม B-NETชั้น ม.๓ และ ม.๖ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

วันสามเณรพบผู้ปกครอง (วันแม่แห่งชาติ) ครั้งที่ ๒๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ album |

โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมการเลือกตั้ง ๖ มิ.ย. ๒๕๖๑

โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

ต้อนรับการตรวจเยี่ยมโรงเรียน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พิธีมอบผ้าไตรจีวรแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,๖ปีการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์ ๙๐ ปี พระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนฺติโก) วันที่ ๒๕ เม.ย.๖๑

โครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ปีที่ ๕ คณะสงฆ์ภาค ๙ ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระดับชาติ ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

โครงการอบรมเข้มก่อนสอบบาลีสนามหลวง วันที่ ๒๒ ม.ค.-๗ ก.พ. ๒๕๖๑

พิธีส่งมอบโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดเชียงใหม่และแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการ ||

สนามสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐

กิจกรรม ส.ค.ส. ส่งความสุขจากใจ สร้างฝัน เติมแรงใจ รับปีใหม่ ๒๕๖๑

พิธีถวายทุนการศึกษาพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ "มหกรรมคุณธรรมนำการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน" โรงเรียนวัดศิริธรรม จ.หนองบัวลำภู

การอบรมธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

งานวันสามเณรพบผู้ปกครอง (วันแม่แห่งชาติ) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คณะครูอาจารย์ฺโรงเรียนเตรียมบาลีสาธิตศึกษาเดินทางมาศึกษาดูงานระบบการบริหารโรงเรียนดีเด่น

พิธีเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง เขตสอบที่ ๒ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร

พิธีไหว้ครู และวันภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ อัลบั้ม |

พิธีปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกลุ่ม ๗ นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

พิธีมอบผ้าไตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ ๕ ณ โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส จังหวัดหนองบัวลำภู

โครงการถวายภัตตาหารเพลแก่นักเรียน โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยขอนแก่น album|

โครงการแว่นตาเพื่อผู้ยากไร้และพระภิกษุ-สามเณร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามการประเมินผล

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.๓ และ ม.๖

พิธีทรงตั้งพัดเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบวุฒิบัตรประโยค ๑-๒ ปี ๑๔ ก.ค.๕๙

พระเทพปริยัติโมลี ตรวจเยี่ยมสำนักเรียนบาลีดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

กิจกรรมวันสามเณรพบผู้ปกครอง (วันแม่แห่งชาติ) ประจำปี ๒๕๕๙ album ||

วันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ ๒๙ ก.ค.๕๙

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลพระธรรมวิสุทธาจารย์ วันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๙

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติงานวันครูปริยัติสามัญกลุ่ม๗ วันที่ ๑๗-๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน วันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๕๙

สนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) สนามสอบโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

เสวนาบาลี อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
สอบนักธรรมชั้นโท-เอก สนามสอบวัดธาตุ
ถวายภัตตาหารเพลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา
พิธีถวายผ้าไตรจีวร ประจำปี ๒๕๕๘ album |
เลือกตั้งคณะประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ |
งานเก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย Big cleaning Day |
ประชุมคณะกรรมการนักเรียนและมอบนโยบาย
ทำบุญวันเกิดครบรอบ พระครูสุธีกิตติวรญาณ
แนะนำการป้องกันโรคไข้เลือดออก ๒๕พ.ค.๕๘
ประชุมสรุปโครงการ ปี ๕๗-๕๘
พิธีปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ |
ประชุมตรวจการณ์คณะสงฆ์ จ.ขอนแก่น

อบรมเข้มบาลีก่อนสอบสนามหลวง ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

พิธีไหว้ครูและวันภาษาไทยแห่งชาติ album |
วันสามเณรพบผู้ปกครอง (วันแม่แห่งชาติ) ปี ๕๘||
พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ||
ทัศนศึกษาประเทศลาว ๒๓-๒๕ มี.ค.๕๘ |

ประชุมกลุ่ม ๗ จ.หนองบัวลำภู วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

กิจกรรมปีใหม่ ๒๕๕๖ album |||

งานแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม ๗ วันท ี่๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ album |

แจกผ้าไตรและสอบปลายภาคเรียนท ี่๑/๒๕๕๗ ภาพ |

พิธีครบรอบอายุวัฒนมงคลพระธรรมวิสุทธาจารย์ ๒๗ ม.ค. ๕๘ ภาพ ||

อบรม B-NET มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ภาพ|
สนามสอบนักธรรมชั้นตรี
ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ณ วัดโพธิ์กลาง

กิจกรรมวันสามเณรพบผู้ปกครอง ประจำปี ๒๕๕๗ ภาพกิจกรรม||

ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเีรียนในเขตอำเภอน้ำพอง
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภาพ |
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ภาพกิจกรรม||
ทรูมูฟ ถวายหนังสือให้กับทางโรงเรียน
ประชุมแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
พิธีปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภาพ |
พิธีทรงตั้งพัดเปรียญธรรม ปี ๒๕๕๗ ภาพ |

การประเมินสถานศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ |

การศึกษาทัศนศึกษานอกสถานที่ ม.ปลาย ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ๑|๒|๓

ภาพกิจกรรมการรัับโล่รางวัลสำนักเรียนบาลีดีเด่น ปี ๒๕๕๖

การทัศนศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้น ม.ต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ Album <|>

สมศ.เข้าประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ ๓ วันที่ ๓-๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ||

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖

โรงเรียนการกุศลวัดศรีจันทร์ ศึกษาดูงานที่ ร.ร. วัดหนองแวงวิทยา เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพรอบ ๓

โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ศึกษาดูงานที่ ร.ร.วัดหนองแวงวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพรอบ ๓

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ <Album |||>

พิธีปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ <ภาพกิจกรรม |>

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ ณ มจร. วิทยาเขตสุรินทร์ <Album |>

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่๗ <ภาพกิจกรรม||> ผลการแข่งขัน

สวดมนต์ข้ามปี <ภาพกิจกรรม>

count down mong-kol สสส <ภาพกิจกรรม>

พิธีไหว้ครูบูชาสุนทรภู่เชิดชูบูรพกวีไทยประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ภาคเช้า) (ภาคบ่าย)

การประชุมผู้บริหารสัญจร ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา จ.เลย

การประชุมผู้บริหารเพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม <ภาพกิจกรรม>

การประชุมแนวทางการออกข้อสอบ B-NET <ภาพกิจกรรม |>

โครงการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ รายละเอียด <Album||>

กิจกรรมวันสามเณร พบผู้ปกครองหรือวันแม่แห่งชาติ ปี ๕๖ <||||>

วันสามเณรพบผู้ปกครอง รายละเอียด Album ||||

ทอดเทียนพรรษาและการแข่งขันสรภัญญ์ รายละเอียด <ภาพกิจกรรม>

โครงการอบรมเพื่อการประกันคุณภาพภายใน <ภาพกิจกรรม>

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ปี ๒๕๕๕ รายละเอียด

พิธีปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รายละเอียด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพรอบ ๓ จาก สมศ.

ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๖ ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

กิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญสานสัมพันธ์สายใย ด้วยใจหนองแวงวิทย์ <ภาพกิจกรรม>

สอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ <ภาพกิจกรรม>

สอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๕ <ภาพกิจกรรม>

พิธีปัจฉิมนิเทศ ปี ๒๕๕๔ รายละเอียด Album ||||||||

โครงการถวายหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔

โครงการวันรำลึกพระคุณครูบุรพาจารย์ ปี ๒๕๕๔ Album || รายชื่อครูดีเด่น

การประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารโรงเรียนสัญจรครั้งที่ ๒ รายละเอียด Album ||

โครงการสานสายใยรับปีใหม่ ๒๐ ธ.ค.๕๔ ภาพกิจกรรม

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ม.ปลาย||||||||| <ดูรายละเอียด>

พิธีไหว้ครูและกิจกรรมวันภาษาไทย  ๒๕๕๕ าพกิจกรรม

โครงการถวายของใช้จำเป็นปีการศึกษา ๒๕๕๕<ภาพกิจกรรม>

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ๕๔ภาพกิจกรรม

วันสามเณรพบผู้ปกครอง ปี ๕๔ Album | |<ดูรายละเอียด>

โครงการวันภาษาไทยรำลึก<อ่านรายละเอียด>

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค <อ่านรายละเอียด>

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ชั้น ม.ต้น ปี ๕๔ อัลบั้มภาพ | <รายละเอียด>

ผอ.สำนักงานพระพุทธฯแห่งชาติตรวจเยี่ยมโรงเรียน

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล๘๒ปี๖๒พรรษา

 

พระครูสุธีกิตติวรญาณ

ผู้อำนวยการ

 
 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เป้าหมาย
บุคลากร

หลักสูตรสถานศึกษา

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลงานดีเด่นด้านต่างๆ

อาคาร สถานที่
แผนที่โรงเรียน
ระเบียบการรับสมัคร
แบบฟอร์มใบสมัครเรียน
ตรวจผลการเรียน

ยื่นคำร้องแก้เกรด

สถิติสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ชมรมศิษย์เก่า
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แผนกธรรม-บาลี

ฟังธรรม.COM
ผลงานนักเรียนออนไลน์
สนง.บริหารกลุ่ม จ.ขอนแก่น
หน่วยงานทางการศึกษา
กรมการศาสนา
สำนักงาน กลุ่ม ๗
www.google.com
กองพุทธศาสนศึกษา
www.hotmail.com

แม่กองธรรมสนามหลวง

www.yahoo.com
สนง.พระพุทธฯแห่งชาต
www.pantip.com
สพท.ขอนแก่น เขต ๑
www.youtube.com
สนง.ทดสอบทางการศึกษา
www.thairath.co.th
ทบวงมหาวิทยาลัย
www.matichon.co.th
ติดต่อโรงเรียน www.khaosod.co.th
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ความหมายของอาเซียน
ความหมายสัญลักษณ์อาเซียน
ประเทศในอาเซียน
เป้าหมายและวัตถุประสงค์
เพื่อนบ้านอาเซียน
อาเซียน +๓ +๖ คืออะำไร
๗ วิชาชีพเกียวกับอาเซียน
เพลงประจำอาเซียน
อาหารยอดนิยมในอาเซียน
ภาษาอาเซี่ยน
การศึกษาของประชาคมอาเซียน
ข้อมูุลเพิ่มเติมเรื่องอาเซียน
 

 

 

โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา 593 ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร 043-320171

Watnongwaengvittaya School, 593 Klangmuang, Khonkaen 40000 Tel 043-320171

ติดต่อผู้ดูแลระบบ studiomega27@gmail.com เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2552