โครงการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้

เพื่อนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล


9385 - resize.JPG

Copy of gg_resize.jpg

DSC03680_resize.JPG

DSC03681_resize.JPG

DSC03682_resize.JPG

DSC03683_resize.JPG

DSC03684_resize.JPG

DSC03686_resize.JPG

DSC03689_resize.JPG

DSC03691_resize.JPG

DSC03692_resize.JPG

DSC03693_resize.JPG

DSC03694_resize.JPG

DSC03695_resize.JPG

DSC03696_resize.JPG

DSC03697_resize.JPG

DSC03698_resize.JPG

DSC03699_resize.JPG

DSC03700_resize.JPG

DSC03702_resize.JPG

DSC03703_resize.JPG

DSC03705_resize.JPG

DSC03706_resize.JPG

DSC03707_resize.JPG

DSC03708_resize.JPG

DSC03709_resize.JPG

DSC03710_resize.JPG

DSC03711_resize.JPG

DSC03712_resize.JPG

DSC03713_resize.JPG

DSC03714_resize.JPG

DSC03717_resize.JPG

DSC03720_resize.JPG

DSC03722_resize.JPG

DSC03723_resize.JPG

DSC03728_resize.JPG

DSC03731_resize.JPG

DSC03732_resize.JPG

DSC03733_resize.JPG

DSC03736_resize.JPG

DSC03738_resize.JPG

DSC03740_resize.JPG

DSC03742_resize.JPG

DSC03743_resize.JPG

DSC03744_resize.JPG

DSC03745_resize.JPG

DSC03746_resize.JPG

DSC03747_resize.JPG

DSC03748_resize.JPG

DSC03749_resize.JPG

DSC03750_resize.JPG

DSC03751_resize.JPG

DSC03752_resize.JPG

DSC03754_resize.JPG

DSC03755_resize.JPG

DSC03756_resize.JPG

DSC03757_resize.JPG

DSC03758_resize.JPG

gg_resize.jpg

IMG_9348.JPG

IMG_9363.JPG

IMG_9368.JPG

IMG_9370.JPG

IMG_9384.JPG

IMG_9392.JPG

IMG_9417.JPG

IMG_9429.JPG

IMG_9431.JPG

IMG_9478.JPG

IMG_9479.JPG

IMG_9481.JPG

IMG_9482.JPG

IMG_9497.JPG

IMG_9517.JPG

IMG_9521.JPG

IMG_9535.JPG

IMG_9606.JPG

IMG_9632_resize.JPG

IMG_9633_resize.JPG

IMG_9634_resize.JPG

IMG_9635_resize.JPG

IMG_9709_resize.JPG

IMG_9724_resize.JPG

IMG_9725_resize.JPG

IMG_9787_resize.JPG

IMG_9788_resize.JPG

IMG_9792_resize.JPG

IMG_9796_resize.JPG

IMG_9800_resize.JPG

IMG_9828_resize.JPG

IMG_9862_resize.JPG

IMG_9957_resize.JPG

IMG_9958_resize.JPG

IMG_9975_resize.JPG

IMG_9976_resize.JPG

<BACK>