ภาพกิจกรรมวันสามเณรพบผู้ปกครอง

6-7 สิงหาคม 2553

www.wnw-vit.com


DSC04015.JPG

DSC04018.JPG

DSC04019.JPG

DSC04022.JPG

DSC04024.JPG

DSC04028.JPG

DSC04032.JPG

DSC04035.JPG

DSC04036.JPG

DSC04037.JPG

DSC04046.JPG

DSC04053.JPG

DSC04054.JPG

DSC04055.JPG

DSC04058.JPG

DSC04059.JPG

DSC04060.JPG

DSC04061.JPG

DSC04062.JPG

DSC04063.JPG

DSC04064.JPG

DSC04068.JPG

DSC04070.JPG

DSC04071.JPG

DSC04072.JPG

DSC04076.JPG

DSC04078.JPG

DSC04082.JPG

DSC04083.JPG

DSC04086.JPG

DSC04087.JPG

DSC04088.JPG

DSC04091.JPG

DSC04093.JPG

DSC04094.JPG

DSC04096.JPG

DSC04097.JPG

DSC04098.JPG

DSC04099.JPG

DSC04100.JPG

DSC04103.JPG

DSC04104.JPG

DSC04105.JPG

DSC04107.JPG

DSC04108.JPG

DSC04110.JPG

DSC04112.JPG

DSC04114.JPG

DSC04115.JPG

DSC04120.JPG

DSC04123.JPG

DSC04124.JPG

DSC04125.JPG

DSC04126.JPG

DSC04127.JPG

DSC04128.JPG

DSC04129.JPG

DSC04130.JPG

DSC04131.JPG

DSC04133.JPG

DSC04134.JPG

DSC04135.JPG

DSC04136.JPG

DSC04138.JPG

DSC04139.JPG

DSC04140.JPG

DSC04141.JPG

DSC04142.JPG

DSC04143.JPG

DSC04144.JPG

DSC04145.JPG

DSC04146.JPG

DSC04147.JPG

DSC04148.JPG

DSC04149.JPG

DSC04150.JPG

DSC04151.JPG

DSC04152.JPG

DSC04153.JPG

DSC04154.JPG

DSC04155.JPG

DSC04156.JPG

DSC04157.JPG

DSC04159.JPG

DSC04160.JPG

DSC04161.JPG

DSC04162.JPG

DSC04163.JPG

DSC04164.JPG

DSC04165.JPG

DSC04166.JPG

DSC04167.JPG

DSC04169.JPG

DSC04170.JPG

DSC04171.JPG

DSC04174.JPG

DSC04175.JPG

DSC04176.JPG

DSC04177.JPG

DSC04180.JPG

DSC04184.JPG

DSC04185.JPG

DSC04187.JPG

DSC04188.JPG

DSC04189.JPG