กิจกรรมวันสามเณรพบผู้ปกครอง

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

 


IMG_2757_resize.JPG

IMG_2758_resize.JPG

IMG_2762_resize.JPG

IMG_2766_resize.JPG

IMG_2777_resize.JPG

IMG_2778_resize.JPG

IMG_5551_resize.JPG

IMG_5552_resize.JPG

IMG_5557_resize.JPG

IMG_5559_resize.JPG

IMG_5561_resize.JPG

IMG_5563_resize.JPG

IMG_5565_resize.JPG

IMG_5568_resize.JPG

IMG_5573_resize.JPG

IMG_5574_resize.JPG

IMG_5575_resize.JPG

IMG_5576_resize.JPG

IMG_5577_resize.JPG

IMG_5579_resize.JPG

IMG_5580_resize.JPG

IMG_5581_resize.JPG

IMG_5582_resize.JPG

IMG_5583_resize.JPG

IMG_5584_resize.JPG

IMG_5585_resize.JPG

IMG_5586_resize.JPG

IMG_5589_resize.JPG

IMG_5590_resize.JPG

IMG_5591_resize.JPG

IMG_5592_resize.JPG

IMG_5594_resize.JPG

IMG_5595_resize.JPG

IMG_5596_resize.JPG

IMG_5598_resize.JPG

IMG_5599_resize.JPG

IMG_5601_resize.JPG

IMG_5602_resize.JPG

IMG_5603_resize.JPG

IMG_5606_resize.JPG

IMG_5608_resize.JPG

IMG_5609_resize.JPG

IMG_5610_resize.JPG

IMG_5614_resize.JPG

IMG_5617_resize.JPG

IMG_5619_resize.JPG

IMG_5620_resize.JPG

IMG_5621_resize.JPG

IMG_5622_resize.JPG

IMG_5623_resize.JPG

IMG_5624_resize.JPG

IMG_5625_resize.JPG

IMG_5626_resize.JPG

IMG_5627_resize.JPG

IMG_5628_resize.JPG

IMG_5630_resize.JPG

IMG_5635_resize.JPG

IMG_5636_resize.JPG

IMG_5638_resize.JPG

IMG_5640_resize.JPG

IMG_5641_resize.JPG

IMG_5642_resize.JPG

IMG_5643_resize.JPG

IMG_5644_resize.JPG

IMG_5645_resize.JPG

IMG_5646_resize.JPG

IMG_5647_resize.JPG

IMG_5648_resize.JPG

IMG_5649_resize.JPG

IMG_5650_resize.JPG

IMG_5651_resize.JPG

IMG_5652_resize.JPG

IMG_5653_resize.JPG

IMG_5654_resize.JPG

IMG_5655_resize.JPG

IMG_5656_resize.JPG

IMG_5657_resize.JPG

IMG_5658_resize.JPG

IMG_5659_resize.JPG

IMG_5660_resize.JPG

IMG_5661_resize.JPG

IMG_5662_resize.JPG

IMG_5663_resize.JPG

IMG_5664_resize.JPG

IMG_5665_resize.JPG

IMG_5666_resize.JPG

IMG_5668_resize.JPG

IMG_5669_resize.JPG

IMG_5671_resize.JPG

IMG_5672_resize.JPG

IMG_5673_resize.JPG

IMG_5674_resize.JPG

IMG_5675_resize.JPG

IMG_5676_resize.JPG

IMG_5677_resize.JPG

IMG_5678_resize.JPG

IMG_5679_resize.JPG

IMG_5680_resize.JPG

IMG_5681_resize.JPG

IMG_5682_resize.JPG

IMG_5683_resize.JPG

IMG_5684_resize.JPG

IMG_5685_resize.JPG

IMG_5687_resize.JPG

IMG_5688_resize.JPG

<BACK>