กิจกรรมวันสามเณรพบผู้ปกครอง

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา


IMG_5821_resize.JPG

IMG_5822_resize.JPG

IMG_5824_resize.JPG

IMG_5825_resize.JPG

IMG_5827_resize.JPG

IMG_5828_resize.JPG

IMG_5831_resize.JPG

IMG_5832_resize.JPG

IMG_5835_resize.JPG

IMG_5836_resize.JPG

IMG_5837_resize.JPG

IMG_5839_resize.JPG

IMG_5840_resize.JPG

IMG_5841_resize.JPG

IMG_5842_resize.JPG

IMG_5843_resize.JPG

IMG_5845_resize.JPG

IMG_5846_resize.JPG

IMG_5849_resize.JPG

IMG_5850_resize.JPG

IMG_5851_resize.JPG

IMG_5852_resize.JPG

IMG_5855_resize.JPG

IMG_5856_resize.JPG

IMG_5857_resize.JPG

IMG_5858_resize.JPG

IMG_5860_resize.JPG

IMG_5861_resize.JPG

IMG_5862_resize.JPG

IMG_5863_resize.JPG

IMG_5868_resize.JPG

IMG_5869_resize.JPG

IMG_5872_resize.JPG

IMG_5873_resize.JPG

IMG_5874_resize.JPG

IMG_5875_resize.JPG

IMG_5876_resize.JPG

IMG_5877_resize.JPG

IMG_5878_resize.JPG

IMG_5879_resize.JPG

IMG_5881_resize.JPG

IMG_5882_resize.JPG

IMG_5883_resize.JPG

IMG_5884_resize.JPG

IMG_5885_resize.JPG

IMG_5886_resize.JPG

IMG_5887_resize.JPG

IMG_5888_resize.JPG

IMG_5889_resize.JPG

IMG_5890_resize.JPG

IMG_5891_resize.JPG

IMG_5892_resize.JPG

IMG_5893_resize.JPG

IMG_5896_resize.JPG

IMG_5897_resize.JPG

IMG_5899_resize.JPG

IMG_5900_resize.JPG

IMG_5901_resize.JPG

IMG_5903_resize.JPG

IMG_5904_resize.JPG

IMG_5905_resize.JPG

IMG_5907_resize.JPG

IMG_5908_resize.JPG

IMG_5913_resize.JPG

IMG_5914_resize.JPG

IMG_5918_resize.JPG

IMG_5921_resize.JPG

IMG_5922_resize.JPG

IMG_5923_resize.JPG

IMG_5925_resize.JPG

IMG_5927_resize.JPG

IMG_5928_resize.JPG

IMG_5930_resize.JPG

IMG_5932_resize.JPG

IMG_5933_resize.JPG

<BACK>