พิธีไหว้ครูและกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

ประจำปี ๒๕๕๕

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เมื่อวันที่  ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๕  โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา  ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญ  คือ กิจกรรมพิธีไหว้ครูและกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๕  ในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  อาทิ  กิจกรรมการแข่งขันแต่งกลอนสด  เขียนเรียงความ  วาดภาพ  อ่านทำนองเสนาะ  และการแข่งขันตอบปัญหาทักษะทางวิชาการ  ซึ่งสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับนักเรียนควบคู่กับการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้เป็นอย่างดี 


IMG_6930_resize.JPG

IMG_6931_resize.JPG

IMG_6932_resize.JPG

IMG_6933_resize.JPG

IMG_6934_resize.JPG

IMG_6935_resize.JPG

IMG_6936_resize.JPG

IMG_6937_resize.JPG

IMG_6938_resize.JPG

IMG_6939_resize.JPG

IMG_6940_resize.JPG

IMG_6941_resize.JPG

IMG_6942_resize.JPG

IMG_6943_resize.JPG

IMG_6944_resize.JPG

IMG_6945_resize.JPG

IMG_6946_resize.JPG

IMG_6947_resize.JPG

IMG_6948_resize.JPG

IMG_6949_resize.JPG

IMG_6950_resize.JPG

IMG_6951_resize.JPG

IMG_6952_resize.JPG

IMG_6953_resize.JPG

IMG_6954_resize.JPG

IMG_6956_resize.JPG

IMG_6957_resize.JPG

IMG_6958_resize.JPG

IMG_6959_resize.JPG

IMG_6960_resize.JPG

IMG_6962_resize.JPG

IMG_6963_resize.JPG

IMG_6965_resize.JPG

IMG_6967_resize.JPG

IMG_6968_resize.JPG

IMG_6971_resize.JPG

IMG_6972_resize.JPG

IMG_6973_resize.JPG

IMG_6974_resize.JPG

IMG_6975_resize.JPG

IMG_6976_resize.JPG

IMG_6977_resize.JPG

IMG_6978_resize.JPG

IMG_6979_resize.JPG

IMG_6981_resize.JPG

IMG_6982_resize.JPG

IMG_6983_resize.JPG

IMG_6984_resize.JPG

IMG_6988_resize.JPG

IMG_6999_resize.JPG

IMG_7000_resize.JPG

IMG_7011_resize.JPG

IMG_7023_resize.JPG

IMG_7025_resize.JPG

IMG_7027_resize.JPG

IMG_7028_resize.JPG

IMG_7029_resize.JPG

IMG_7030_resize.JPG

IMG_7032_resize.JPG

IMG_7033_resize.JPG

IMG_7035_resize.JPG

IMG_7039_resize.JPG

IMG_7046_resize.JPG

IMG_7048_resize.JPG

IMG_7049_resize.JPG

IMG_7050_resize.JPG

IMG_7051_resize.JPG

IMG_7053_resize.JPG

IMG_7054_resize.JPG

IMG_7056_resize.JPG

IMG_7059_resize.JPG

IMG_7060_resize.JPG

IMG_7061_resize.JPG

IMG_7062_resize.JPG

IMG_7064_resize.JPG

IMG_7066_resize.JPG

IMG_7069_resize.JPG

IMG_7077_resize.JPG

IMG_7083_resize.JPG

IMG_7085_resize.JPG

<BACK>